Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

 1. Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
 2. Staży zawodowych
 3. Szkoleń zawodowych
 4. Pośrednictwa pracy
 5. Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

 • Telefon- 512 053 545
 • E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
 • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków         

na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl

Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”

Termin rekrutacji: od 27 lipca do 31 sierpnia 2016 r. (w godz. 9:00-15:00), albo do wyczerpania miejsc.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 30+,
 • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
 • mieszkające na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego,
 • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo,
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. na poziomie ISCED 3 – ponadgimnazjalne).

Formy wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie motywacyjne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspierane,
 • Warsztaty pn. „Kompetencje kluczowe – obsługa komputera”,
 • Szkolenia/kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe – średnio 6 m-cy,
 • Stypendia za udział w warsztatach, szkoleniach, stażach.

Więcej informacji na stronie projektu: www.przygotowanieniepelnosprawnychdopracy.pl

Kontakt:
Biuro Projektów eMagra
ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów,
tel. 14 656 28 00, 533 566 579

ŚDM Kraków 2016 – Przeczytaj ważne!

Dojazd

Autokary dowożące pielgrzymów w ramach systemu rejestracji uczestnictwa ŚDM parkować będą na specjalnie wyznaczonych parkingach oraz w ciągach głównych ulic miasta. Wjazd na parkingi będzie możliwy tylko na podstawie specjalnych identyfikatorów wydanych przez Komitet Organizacyjny ŚDM.

Autokary poza rejestracją uczestnictwa ŚDM (np. autokary biur turystycznych i firm transportowych) muszą posiadać zapewnione miejsce parkingowe na terenie Krakowa oraz odpowiedni identyfikator uprawniający do wjazdu. Autokary bez zapewnionego miejsca parkingowego będą mogły korzystać wyłącznie z jednego z 6 przystanków turystycznych na terenie miasta (czas postoju na przystanku wynosi maksymalnie 10 minut).

Szczegóły dotyczące identyfikatorów, lokalizacji parkingów i przystanków turystycznych można znaleźć tutaj.

Równocześnie zachęcamy osoby przyjeżdżające do Krakowa do korzystania ze środków transportu zbiorowego: pociągów, autobusów, autokarów i busów. Przyjazd samochodami osobowymi może w tych dniach wiązać się z dużymi problemami z płynnym dojazdem i parkowaniem, a tym samym – znacznym opóźnieniem w dotarciu na wydarzenia ŚDM. Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych dojeżdżających spoza Krakowa jestograniczona i nie możemy zagwarantować ich dostępności dla wszystkich zainteresowanych.Więcej informacji dla kierowców samochodów osobowych.

Dodatkowe informacje o dojeździe do Krakowa znajdują się na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dodatkowe informacje o poruszaniu się po Krakowie znajdują się w broszurze przygotowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Noclegi

Wszystkich, którzy zamierzają podczas ŚDM nocować w Krakowie, a nie mają jeszcze zapewnionego noclegu, zachęcamy do dokonania wcześniejszej rezerwacji. Jego wcześniejsze zapewnienie pozwoli na uniknięcie zbytecznych nerwów i chaosu, pozwoli także na zaoszczędzenie na kosztach pobytu w Krakowie.

Obok stałych obiektów noclegowych: hoteli, hosteli, apartamentów, i innych (w których wciąż są wolne miejsca), na terenie Krakowa powstanie m.in. 7 tymczasowych pól namiotowych oferujących łącznie nocleg dla prawie 15 tysięcy osób. Ta forma noclegu stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę dla pielgrzymów. Pola namiotowe najczęściej są korzystnie położone, m.in. w pobliżu krakowskich Błoń, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czy w bezpośredniej bliskości Pola Miłosierdzia (Campus Misericordiae) w podkrakowskich Brzegach. Szczegółową informację o polach namiotowych można znaleźćpod tym linkiem.

Wyżywienie

Oprócz szerokiej oferty krakowskich restauracji, barów i innych punktów żywieniowych, na terenie miasta rozmieszczono 7 tzw. stref gastronomicznych. Zarejestrowani pielgrzymi będą mogli realizować w nich talony żywieniowe ŚDM, wszyscy pozostali mogą kupić w nich posiłki w miarę ich dostępności. Oto lokalizacje stref gastronomicznych:

 • Bulwar Wołyński (okolice hotelu Forum)
 • Bulwar Poleski (okolice Muzeum Manggha)
 • ul. Bernardyńska (okolice Wawelu)
 • Bulwar Inflancki (okolice kościoła na Skałce)
 • Bulwar Czerwieński (okolice Smoczej Jamy)
 • ul. Piastowska (okolice Błoń)
 • Kraków-Łagiewniki (okolice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)

Mapka stref gastronomicznych na terenie Krakowa.

Podczas czuwania i mszy w Brzegach organizatorzy ŚDM uruchomią 10 stref wydawania suchego prowiantu.

Poruszanie się po Krakowie

Podczas Światowych Dni Młodzieży zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej. Tu znajdziecie szczegółowe informacje o jej organizacji i funkcjonowaniu.

Goście zarejestrowani w systemie ŚDM mogą poruszać się autobusami i tramwajami w ramach pakietu pielgrzyma. Dla wszystkich przyjeżdżających bez wcześniejszej rejestracji przygotowaliśmy specjalny bilet ważny od 26 do 31 lipca, który umożliwia dowolną liczbę przejazdów. Jego koszt to tylko 15 złotych. Więcej szczegółów.

Wyjazd z Krakowa koleją z Dworca Głównego PKP oraz Dworca Kraków-Płaszów

Przy Dworcu Głównym funkcjonować będą dwie strefy gromadzenia się osób zamierzających skorzystać po głównych uroczystościach ŚDM z transportu kolejowego: strefa na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego i strefa przy hotelu IBIS. Strefy są przypisane do kierunków wyjazdu z Krakowa. W strefach tych pielgrzymi będą dzieleni na grupy, a następnie kierowani na właściwe perony. Informacje o odjazdach pociągów będą wyświetlane na telebimach. Przejście do stref na Dworcu Głównym PKP odbywać się będzie ul. Lubicz, a do pobliskiego Dworca Autobusowego MDA – ul. Lubomirskiego.

Mapka dojścia do stref na Dworcu Głównym.

Przy Dworcu Kraków-Płaszów strefa gromadzenia się osób znajdzie się na placu przed budynkiem dworca (ul. Dworcowa). Zasady poruszania się pielgrzymów będą takie same, jak w strefach na Dworcu Głównym.

Mapka dojścia do stref na Dworcu Kraków-Płaszów.

Miejsca najważniejszych wydarzeń – trasy dojścia

Najważniejsze wydarzenia (tzw. wydarzenia centralne) odbędą się na krakowskich Błoniach, przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz na Polu Miłosierdzia (Campus Misericordiae) w Brzegach. Zachęcamy do zapoznania się z mapą Krakowa z zaznaczonymi trasami dojścia na te wydarzenia oraz szczegółowymi mapkami miejsc wydarzeń centralnych.

Mapę w wersji drukowanej będzie można otrzymać we wszystkich punktach informacyjnych miejskiej sieci InfoKraków oraz punkach informacyjnych ŚDM.

UWAGA! Dojście do sektorów na Campus Misericordiae będzie możliwe wyłącznie wyznaczonymi trasami. Trasy te będą oznaczone literami odpowiadającymi oznaczeniom sektorów: literami A, B, C, D, E, F, G, H oraz J. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie właściwej trasy dojścia odpowiadającej oznaczeniu Waszego sektora na wejściówce na mszę. Zmiana trasy przejścia uniemożliwi wejście na wyznaczony sektor!

UWAGA! Ruch pieszy na terenie sanktuariów Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II będzie odbywać się „jednokierunkowo”: możliwe będzie wejście tylko od sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, następnie przejście do sanktuarium Bożego Miłosierdzia i wyjście w kierunku centrum miasta. Trasy przejścia zaznaczono na mapce Sanktuaria św. Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Informacja miejska

Poza siecią punktów informacyjnych Światowych Dni Młodzieży, zapraszamy do odwiedzenia punktów miejskiej sieci InfoKraków. Będą w nich dostępne mapy Krakowa z zaznaczonymi m.in. miejscami wydarzeń i trasami dojścia do nich, parkingami i strefami gastronomicznymi. Pod tym linkiem znajdziecie dokładne lokalizacje punktów InfoKraków.

Jak zadbać o zdrowie i higienę?

 • podczas upałów zakładaj jasne, lekkie i przewiewne ubrania oraz noś nakrycie głowy,
 • pamiętaj o noszeniu okularów przeciwsłonecznych oraz stosowaniu kosmetyków z wysokim filtrem UV,
 • w przypadku wystąpienia objawów tj. zawroty głowy, nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy natychmiast udaj się do najbliższego punktu opieki medycznej lub zadzwoń pod numer alarmowy 112,
 • w przypadku poważnego zranienia i zabrudzenia rany udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub zadzwoń pod numer alarmowy 112,
 • myj ręce szczególnie przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, korzystaj z antybakteryjnego żelu/pianki do mycia oraz płynów do dezynfekcji rąk,
 • myj owoce i warzywa przed spożyciem,
 • nie jedz żywności po upływie terminu przydatności do spożycia,
 • żywność przechowuj zgodnie z zaleceniami producenta,
 • nie pij wody oraz napojów ze wspólnej butelki,
 • pij wodę z bezpiecznych źródeł (oznakowanych punktów czerpalnych, woda butelkowana), unikaj dotykania punktu wylotu wody pitnej rękami i wkładania kranu do ust (przygotuj własny kubek i butelkę do picia).

Konkurs fotograficzny na WAKACJE 2016

KREATYWNA PROPOZYCJA NA WAKACJE – KONKURS FOTOGRAFICZNY POWIATU TARNOWSKIEGO

Interesujesz się fotografią? Poszukujesz ciekawych, magicznych miejsc? Mamy dla Ciebie kreatywną propozycję na wakacje. Starostwo Powiatowe w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „KADRowany krajOBRAZ” – edycja LATO’16, którego jest organizatorem. Nagroda główna – 1000 zł!

Konkurs odbywa się w okresie od 10 lipca do 16 września 2016 roku, a jego celem jest stworzenie zbioru zdjęć z Powiatu Tarnowskiego, które pokażą atuty i piękno letniego krajobrazu naszego wspaniałego regionu oraz będą pełnić rolę swoistego portfolio powiatu.

W ramach konkursu należy wykonać jedno zdjęcie, prezentujące piękno i urok krajobrazu Powiatu Tarnowskiego, zarejestrowane w okresie letnim i przesłać na adres email: kadrowany_krajobraz@powiat.tarnow.pl wraz z formularzem zgłoszenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest przeznaczony zarówno dla amatorów jak
i profesjonalistów fotografii, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie krajobrazu oraz zdobywać nowe doświadczenia.

Pula nagród wynosi 2500 zł – nagroda główna – 1000 zł.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w konkursie. Wierzę, że dzięki konkursowi, a przede wszystkim dzięki zdjęciom, jakie wykonają jego uczestnicy, odkryjemy nowe, ciekawe miejsca oraz magię i piękno Powiatu Tarnowskiego – mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Wszelkie szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w załączniku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszenia do udziału w konkursie dostępny jest tutaj.

plakat-krajobraz

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony