„Taniec ze śpiewem na ustach” – Klub Seniora podsumowuje projekt!

Klub Seniora „Przystań” podsumowuje kończący się projekt„Taniec ze śpiewem na ustach” – skierowany do seniorów Gminy Wierzchosławice. Pierwsza część, czyli zajęcia taneczne„Zumba Gold” składała się z 15 spotkań po 1 godzinie, co dało 15 godzin intensywnych ćwiczeń. W drugiej części odbyło się 10spotkań ze śpiewem – po 2 godziny, co przełożyło się na 20 godzin radosnego śpiewu. Wykonanych zostało aż 20 śpiewników! W projekcie wzięło udział 20 szczęśliwców. Podczas zajęć zaobserwowano zwiększenie integracji społecznej seniorówGminy Wierzchosławice, nastąpił wzrost samooceny uczestników projektu, wyraźnie poprawiła się także ich kondycja fizyczna.Wszyscy życzyliby sobie kontynuacji podobnych zajęć!

Zobacz stronę klubu SENIORA => www.klubprzystan.cba.pl

Profilaktyczne badania USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 29 października 2015 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach w zostaną przeprowadzone bezpłatne badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS. Aby wziąć udział w badaniu należy dokonać najpierw  rejestracji w KRUS pod numerem tel. 800 177 333!

KRUS

Czas na badania z KRUS

Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Badania USG odbywać się będą w godzinach od 900 do 1700 w mobilnym gabinecie USG, oznakowanym logotypami MRiRW, KRUS i FS. Planowane jest przebadanie około 76 osób.

Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania.

Po przeprowadzonych badaniach każdy otrzyma wyniki oraz kierunkowe informacje dotyczące dalszego postępowania.

Informacje szczegółowe na temat badań można uzyskaćPlacówce Terenowej KRUS w Tarnowie: ul. Wałowa 12 – tel.(14)632-84-10, tel. (14)621-59-87 wew. 122.

UWAGA! WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA W KRUS – tel. 800 177 333!

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony