Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w wysokości 136 000 zł na przebudowę i wymianę nawierzchni boiska sportowego przy Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wierzchosławice w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Promesę gwarantującą dofinansowanie zadania z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz.

W ramach realizacji zadania boisko przy budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach zostanie przebudowane do parametrów boiska certyfikowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zniszczona wieloletnia nawierzchnia poliuretanowa boiska zostanie zmieniona na nawierzchnię trawiastą syntetyczną. Ponadto przesunięte zostaną ścieżki piesze, tj. chodnik z kostki betonowej oraz boisko piłki plażowej.

Nowopowstała „Akademia Piłkarska” w Wierzchosławicach będzie korzystać z przebudowanego i zmodernizowanego boiska piłkarskiego. Zawodowo zajmuje się ona profesjonalnym przygotowaniem młodzieży do gry w piłkę nożną. Bez odpowiedniego boiska taka drużyna nie mogłaby być zgłoszona do rozgrywek zgodnych z wymogami PZPN.

Boisko będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Gminy Wierzchosławice.

Fot. Michał Gniadek

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony