Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

16.01.2022 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bogumiłowice!

3 stycznia 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 4 w związku z § 21 Statutu Sołectwa Bogumiłowice przyjętego Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bogumiłowice Wójt Gminy Wierzchosławice informuje o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bogumiłowice – w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego Sołtysa – Pani Jolanty Papały.

Termin Zebrania Wiejskiego: 16 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 w Domu Ludowym w Bogumiłowicach.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór sołtysa.
7. Ogłoszenie wyników wyborów
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

 

POBIERZ:  Zarządzenie NR 1/2022 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa Bogumiłowice

POBIERZ:  Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bogumiłowice

Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.