Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Bogumiłowice

10 czerwca 2021

W sobotę (05.06) w remizie OSP Bogumiłowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto od powitania przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania. Następnie po przedstawieniu sprawozdań z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Nowy Zarząd OSP w Bogumiłowicach:

Prezes Liszka Antoni

Wiceprezes Naczelnik Piotr Bieś

Zastępca naczelnika Solak Krzysztof

Skarbnik Święch Marcin

Sekretarz Gielczowski Mateusz

Gospodarz Hetman Sławomir

Członek Zarządu Jackowski Grzegorz Babicz Arkadiusz Suda Radomir

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Andrzej Strojny

Sekretarz Kras Konrad

Członek Kutek Krzysztof

Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast