Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Komorowie

31 maja 2021

W piątek w budynku remizy OSP w Komorowie odbyło się  Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Powitaniem przybyłych druhów oraz zaproszonych gości zebranie rozpoczął prezes OSP w Komorowie dh Andrzej Pittner. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Adam Stawarz. Następnie po przedstawieniu sprawozdań z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego  oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP .

Nowy Zarząd OSP w Komorowie:

Prezes – dh Andrzej Pittner

W-ce Prezes – dh Arkadiusz Kabat

Naczelnik – dh Bartosz Bartnik

Sekretarz – dh Andrzej Kwiecień

Skarbnik – dh Kamil Burnagiel

Gospodarz – dh Paweł Jonak

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – dh Sławomir Kwapniewski

Sekretarz – dh Paweł Jonak

Członek – dh Andrzej Kabat

Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast