W dniach 21 – 29 października na ternie Gminy Wierzchosławice odbywać się będzie międzynarodowa wymiana młodzieży „Pomiędzy Galicją a Europą. Odkryjmy naszą wspólną tożsamość”. Będzie to spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy, którego celem jest stworzenie szansy na odkrycie wspólnej tożsamości, kultury i tradycji narodu polskiego i ukraińskiego, które wywodzą się z dziedzictwa historycznej Galicji. Młodzi ludzie, wykorzystując w praktyce metody edukacji pozaformalnej, będą poszukiwać podobieństw i elementów łączących obydwa narody, a także kreślić scenariusze dla przyszłości Polski i Ukrainy w odniesieniu do współpracy w UE, NATO i Grupie Wyszechradzkiej.

Projekt zakłada bardzo mocne włączenie społeczności lokalnej subregionu tarnowskiego, dlatego nie zabraknie wielu spotkań z młodzieżą, m.in. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach, czy meczu przyjaźni Polska – Ukraina, który będzie symbolicznym nawiązaniem do wspólnej organizacji turnieju Euro 2012 przez Polskę i Ukrainę, która była dobrym przykładem, że współpraca pomiędzy naszymi krajami jest możliwa i przynosi pozytywne rezultaty. Jednym z najważniejszych efektów projektu będzie stworzenie przez młodzież internetowej kampanii społecznej pt. „Galicja i Europa. Wspólne korzenie. Wspólna przyszłość”.
Organizatorem projektu jest młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje” oraz ich partner z Ukrainy – Society Initatives Institute. Projekt jest dofinansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Jej działalność finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, a po stronie ukraińskiej – Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy. W tegorocznym naborze polskie organizacje pozarządowe złożyły aż 307 wniosków aplikacyjnych, z czego 50 otrzymało dofinansowanie.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony