Ważny komunikat do świadczeniobiorców Programu Rodzina 500 plus:

Uwaga na oszustów !!!

W związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów ze środowiska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach ostrzega przed oszustami, którzy podając się za pracowników naszego Ośrodka próbują telefonicznie wyłudzić dane osobowe od osób pobierających świadczenie wychowawcze.

Oszuści dzwonią z numerów zastrzeżonych i żądają podania takich informacji, jak PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer rachunku bankowego, pod pretekstem wstrzymania wypłat świadczeń, w przypadku niepodania aktualnych danych.

GOPS w Wierzchosławicach informuje, że pracownicy zajmujący się obsługą Programu Rodzina 500 plus i wypłatą świadczeń wychowawczych nie wykonują połączeń telefonicznych z numerów zastrzeżonych do świadczeniobiorców, celem pozyskania jakichkolwiek danych osobowych.

Przypominamy, że numer telefonu do tutejszego Ośrodka – Świadczenia Wychowawcze, to 14 631 90 38 i nie jest on zastrzeżony, natomiast wszelkie informacje niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń pozyskiwane są od świadczeniobiorców bezpośrednio w siedzibie GOPS – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, I piętro, pokój nr 9.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony