NAZWA USŁUGI: SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Jednakże Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

KOGO DOTYCZY:   Osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Podanie z uzasadnieniem konieczności skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
  2. Dokumenty tożsamości wnioskodawców – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY:   39,00 zł – za wydanie decyzji
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  lic. Stanisława Piekarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
tel. (14) 631-90-23,
fax: (14) 631-90-45,
e- mail: usc@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   W ciągu 7 dni.
PODSTAWA PRAWNA:   

  • Ustawa z dnia 29 września 1986r – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U z 2011r, Nr 212 poz. 1264 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz. 788 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U z 2012 poz. 1282 z późn.zm.),
TRYB ODWOŁAWCZY:   Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zezwolenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   

  1. Wniosek składa osobiście osoba zainteresowana.
  2. Skrócenie terminu oczekiwania może nastąpić z bardzo ważnych powodów

Informacja o Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa w pliku PDF do druku.