NAZWA USŁUGI: ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę zostaje wystawione zaświadczenie o stanie majątkowym
KOGO DOTYCZY:  Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 26

OPŁATY: 

Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.

Podlegające opłacie: – zaświadczenie – 17,00 zł.
nr rachunku bankowego: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – lic. Bernadetta Twardowska,
II piętro, pokój nr 26,
tel. 14 631-90-21
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
II piętro, pokój nr 26,

tel. 14631-90-21

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30,
Piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Niezwłocznie lub najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.)
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1282)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie przysługuje
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacje o Zaświadczenie o stanie majątkowym w pliku PDF do druku.