NAZWA USŁUGI:ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH
OPIS SPRAWY – ZADANIA: Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę zostaje wystawione zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
KOGO DOTYCZY: Wnioskodawcy
WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 26 piętro II

  • wniosek – plik PDF (Adobe Reader)
OPŁATY:  od wydanego zaświadczenia 21,00 zł
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Z-ca kierownika w Referacie Budżetu i Finansów – Bernadeta Twardowska, II piętro pok. nr 26, tel. 14 631 90 21,

Nadzór sprawuje: Ewa Sukta – Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, II piętro, pok. nr 32, tel. (14) 631 90 24

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  • Dziennik Podawczy – parter
  • Referat Budżetu i Finansów – II piętro, pok 25, tel. 14 631 90 21
  • Sekretariat – II piętro, pok 29, tel. 14 631 90 12
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Bez zbędnej zwłoki.
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2017 poz. 201)
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz.U. z 2006 r Nr 225 poz.1635 ze zm)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Nie przysługuje.
DODATKOWE INFORMACJE:  Brak

Informacje o Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony