NAZWA USŁUGI:KONTROLA POSESJI W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I GOSPODARKI ODPADAMI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  
KOGO DOTYCZY:  
WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wszczęcie postępowania lub zawiadomienie o nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  
OPŁATY:  Brak
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:mgr inż. Józef Kuboń – Inspektor ds. ochrony środowiska,
tel. (14) 631-90-42,
email: jkubon@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 30 dni.
PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

  • Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.),
  • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
TRYB ODWOŁAWCZY:  
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Brak
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony