NAZWA USŁUGI:PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU NA OKRES DO TRZECH LAT
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  
KOGO DOTYCZY:  
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek o przedłużenie umowy 
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Do pobrania w dzienniku podawczym (parter)
OPŁATY:  Zwolniony z opłaty skarbowej
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:Samodzielne Stanowisko ds i Gospodarki Nieruchomościami
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Złożenie: Dziennik Podawczy (parter)

Odbiór: Samodzielne Stanowisko ds i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 3 piętro I.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  1 miesiąc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (podanie z wymaganymi dokumentami)
PODSTAWA PRAWNA: 
  • ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 z póź. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Nie przysługuje 
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Brak
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony