NAZWA USŁUGI:NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  
KOGO DOTYCZY:  
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Działanie na wniosek jednostki organizacyjnej Gminy lub z urzędu.

a) Od wnioskodawcy

 • Wniosek zainteresowanej jednostki Oryginał aktualnego wpisu z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kserokopia aktualnej mapy ewidencji gruntów lub mapy sytuacyjno – wysokościowej, na której zaznaczono przedmiotową nieruchomość
 • plan podziału nieruchomości w przypadku części nieruchomości

b) uzyskiwane przez Urząd

 • wyrys z aktualnej mapy ewidencji gruntów
 • wizja w terenie ( protokół)
 • opinia jednostek branżowych
 • Zarządzenie Wójta Gminy lub uchwała Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości
 • Operat szacunkowy
 • Oferta cenowa
 • Negocjacje cenowe
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  
OPŁATY:  Brak
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 

Inspektor ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – mgr inż. Danuta Kania, I piętro, pok. nr 2,
tel. (14) 631 90 53

Nadzór sprawuje Sekretarz Gminy – II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 6319014

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 30 dni.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Kodeks Cywilny
 • Prawo zamówień publicznych
TRYB ODWOŁAWCZY:  
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  

Informacje o Nabywanie nieruchomości w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony