NAZWA USŁUGI:PRZEKAZYWANIE DANYCH Z WNIOSKU CEIDG – 1 DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: Przekazywanie danych z wniosku CEIDG – 1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
KOGO DOTYCZY:  Osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź prowadzące działalność gospodarczą.
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek CEIDG – 1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń. W zależności od potrzeb dodatkowo:

  • część CEIDG – MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • część CEIDG – RB – Informacja o rachunkach bankowych,
  • część CEIDG – RD – Wykonywana Działalność Gospodarcza,
  • część CEIDG – SC. – Udział w spółkach cywilnych,
  • część CEIDG – POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : CEIDG – 1,
CEIDG – MW,
CEIDG – RB,
CEIDG – RD,
CEIDG – SC,
CEIDG – POPR,
lub na stronie internetowej: www.firma.gov.pl
OPŁATY:  Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej,
I piętro, pok. 10,

tel. 14 631-90-31

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście: Dziennik Podawczy (parter), Sekretariat – II piętro, pokój 29, I piętro pokój 10 

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 Tylko listem poleconym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Organ gminy przesyła wniosek CEIDG – 1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
  •  Art. 26 ust. 2-4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Nie przysługuje
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Brak
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony