Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

 Rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach”. Projekt jest dofinansowany w 75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 640 tys. zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma SOLID-MAX Monika Pajor,  33-312 Tęgoborze 67. 

Prace budowlane będą obejmowały:

  1. Wymianę stolarki okiennej,
  2. Izolację pionową ścian fundamentowych, muru przy schodach wraz z wykonaniem drenażu i opaski,
  3. Izolację poziomą – iniekcja ciśnieniowa,
  4. Remont schodów zewnętrznych, balkonów, muru,
  5. Remont dachu,
  6. Remont elewacji,
  7. Remont ogrodzenia,
  8. Remont instalacji odgromowej oraz montaż i zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Po rewitalizacji budynek zostanie przeznaczony na działalność Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach.

Historia:

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach został wybudowany ze składek chłopskich w roku 1924 z inicjatywy i dzięki staraniom Wincentego Witosa – trzykrotnego premiera RP. Budynek pełnił funkcję budynku administracyjnego gminy, gdzie Witos jako wójt, miał swoją siedzibę. Organizowano tam wiece polityczne i zgromadzenia. Na elewacji frontowej znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Adamowi Boryczce i ważniejszym wydarzeniom związanym z historią ruchu ludowego w Wierzchosławicach.

Budynek o powierzchni 424,9 m2 i kubaturze 2905 m3 posiada formę modernistyczną w typie „dworkowym”, murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach budynku łamany z lukarnami kryty dachówką ceramiczną. Budynek był remontowany trzykrotnie – ostatni generalny remont rozpoczęty w roku 1986 zakończono w 1994 r. jednak niska jakość użytych wówczas materiałów, jak i upływ czasu sprawił poważną degradację obiektu.

==> GALERIA z REWITALIZACJI DOMU LUDOWEGO <==

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony