Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat rekrutacji przedszkolaków do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych do klas I. Poniżej znajdują się kryteria oraz terminy rekrutacji a także linki do zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.

…::: PRZEDSZKOLE :::…

Terminy:

LP.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 20 II – 17 III 2017r.od 20 IV – 24 IV 2017r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawydo 24 III 2017r.do 26 IV 2017r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych3 IV 2017r.27 IV 2017r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia14 IV 2017r.28 IV 2017r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych19 IV 2017r.10 V 2017r.

Kryteria:

KryteriumLiczba punktówDokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym6Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Dziecko jednego rodzica pracującego/ studiującego w systemie stacjonarnym3Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie5Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka5Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem rekrutacyjnym
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem2Oświadczenie o miejscu pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta we wniosku rekrutacyjnym)
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek3

 

…::: SZKOŁA PODSTAWOWA :::…

Terminy:

LP.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 20 II – 17 III 2017r.od 20 IV – 24 IV 2017r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawydo 24 III 2017r.do 26 IV 2017r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych3 IV 2017r.27 IV 2017r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia14 IV 2017r.28 IV 2017r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych19 IV 2017r.10 V 2017r.

Kryteria:

KryteriumLiczba punktówDokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/oddziału przedszkolnego5
Praca zawodowa obojga rodziców6Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Praca zawodowa jednego rodzica3Oświadczenie  rodzica o zatrudnieniu
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia3Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy     rodzica3Oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica

 

Linki do plików:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony