Menu Content/Inhalt
data
Kanał RSS    Dane teleadresowe Urzędu Gminy Wierzchosławice    Jak załatwić sprawę?    Czym są pliki cookies?    ePUAP    Biuletyn Informacji Publicznej    
 Zarządzanie Kryzysowe
Gminny Punkt Konsultacyjny
Lodowisko w Wierzchosławicach: godziny otwarcia, ceny, wypożyczalnia łyżew
Galeria


Posterunek w Wierzchosławicach

LOGOWANIE


Nie pamiętasz hasła?
Redakcja Drukuj

 
Dariusz Lech - administrator serwisu, BIP, wydarzenia, promocja, grafika, multimedia
tel. (014) 631-90-25
e-mail: dlech@wierzchoslawice.pl
 
Redakcja informacji tematycznych:
 
Małgorzata Mróz - Sekretarz Gminy Wierzchosławice - komunikaty i ogłoszenia urzędu gminy, wybory
Anna Guzy - informacje urzędu, profilaktyka uzależnień
Józef Kuboń - ochrona środowiska
Halina Kucharska - działalność gospodarcza, rolnictwo
Sabina Turek - Rada Gminy
Anna Mikos - Biblioteka
Danuta Flaumenhaft, Marzena Padło - wydarzenia, imprezy kulturalne i sportowe
Urszula Chudoba - Kargól, Marcelina Bryl, Klaudia Tabaka - pomoc społeczna
 
 
 
 
27-05-2015Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Straży Pożarnej w Wierzchosławicach zlokalizowanego na działce nr 1655 w miejscowości Wierzchosławice
12-05-2015Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 9/2015 znak: WI-VIII.746.8.2015, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego, pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) nr c0000577_MAL_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R położonej na linii kolejowej nr L91, kilometraż około 69,900. OR składa się z: wieży strunobetonowej z odgromnikiem o wysokości do 42 m, dwóch anten sektorowych Kathrein 80010643 lub równoważnych zamontowanych na wysokości 35 m, kontenera technologicznego, utwardzenie wygrodzonego terenu stacji, przyłącze energetyczne, utwardzenie podjazdu do OR oraz ogrodzenie terenu. System GSM-R (GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM) - system łączności cyfrowej oparty na standardzie GSM." na działce nr 59/5 obręb Bogumiłowice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie
12-05-2015Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11 /2015 znak: WI-VIII.746.7.2015, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego, pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) nr c0001224_MAL_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R położonej na linii kolejowej nr L91, kilometraż około 64,550. OR składa się z: wieży strunobetonowej z odgromnikiem o wysokości do 42 m, dwóch anten sektorowych Kathrein 80010643 lub równoważnych zamontowanych na wysokości 35 m, kontenera technologicznego, utwardzenie wygrodzonego terenu stacji, przyłącze energetyczne, utwardzenie podjazdu do OR oraz ogrodzenie terenu. System GSM-R (GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM) - system łączności cyfrowej oparty na standardzie GSM." na działce nr 2130/2 obręb Łętowice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie
12-05-2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wierzchosławice na działkach nr: 499/1, 499/3, 500/1, 500/3, 500/4, 501/5, 502/5, 505/5, 507/3, 508/8, 509/3, 512/7, 516/3, 518/2, 521/5, 522/2, 523/10, 523/12, 524/3, 525/3, 526/3, 909/3, 910/3, 911/13, 911/15, 911/18, 914/3, 915/2, 917/3, 919/3, 921/2, 923/6, 927/2, 929/2, 929/14, 929/16, 932/5, 932/7, 2510, 2511, 2514
07-05-2015Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na terenie Gminy Wierzchosławice