Menu Content/Inhalt
data
Kanał RSS    Dane teleadresowe Urzędu Gminy Wierzchosławice    Jak załatwić sprawę?    Czym są pliki cookies?    ePUAP    Biuletyn Informacji Publicznej    
 Zarządzanie Kryzysowe
Gminny Punkt Konsultacyjny
Lodowisko w Wierzchosławicach: godziny otwarcia, ceny, wypożyczalnia łyżew
Galeria


Posterunek w Wierzchosławicach

LOGOWANIE


Nie pamiętasz hasła?
Redakcja Drukuj

 
Dariusz Lech - administrator serwisu, BIP, wydarzenia, promocja, grafika, multimedia
tel. (014) 631-90-25
e-mail: dlech@wierzchoslawice.pl
 
Redakcja informacji tematycznych:
 
Małgorzata Mróz - Sekretarz Gminy Wierzchosławice - komunikaty i ogłoszenia urzędu gminy, wybory
Anna Guzy - informacje urzędu, profilaktyka uzależnień
Józef Kuboń - ochrona środowiska
Halina Kucharska - działalność gospodarcza, rolnictwo
Sabina Turek - Rada Gminy
Anna Mikos - Biblioteka
Danuta Flaumenhaft, Marzena Padło - wydarzenia, imprezy kulturalne i sportowe
Urszula Chudoba - Kargól, Marcelina Bryl, Klaudia Tabaka - pomoc społeczna
 
 
 
 

WAŻNE | WYBORY DO PE 2014!

  WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 MARCA 2014 r. DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH! Przejdź do ogłoszenia!
04-04-2014Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii kolejowej na szlaku Bogumiłowice - Tarnów Mościce w km 71,100 - 72,800"
03-04-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Bogumiłowice wraz z liniami zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych na dz. nr 248; 249; 258; 259; 187/3; 187/4; 188/3; 188/4; 189/3; 189/4 w miejscowości Łętowice, gm. Wierzchosławice
10-03-2014Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice na działkach nr: 280/6; 688/1; 745/25; w miejscowości Mikołajowice Gmina Wierzchosławice
10-03-2014Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączem gazu na działce nr: 96 w miejscowości Bogumiłowice Gmina Wierzchosławice
10-03-2014Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40/32 na PE dn 110mm z przyłączem gazowym i stacją gazową na działkach nr: 24/2; 25/1 ; 25/2; 27; 54; 56/5; 56/6; 56/7; 56/8; 56/10; 58; 202; 234; 256; 258; 259; 261; 262; 273/8; 274/2; w miejscowości Bogumiłowice Gmina Wierzchosławice