Menu Content/Inhalt
data
Kanał RSS    Dane teleadresowe Urzędu Gminy Wierzchosławice    Jak załatwić sprawę?    Czym są pliki cookies?    ePUAP    Biuletyn Informacji Publicznej    
 Zarządzanie Kryzysowe
Gminny Punkt Konsultacyjny
Lodowisko w Wierzchosławicach: godziny otwarcia, ceny, wypożyczalnia łyżew
Galeria


Posterunek w Wierzchosławicach

LOGOWANIE


Nie pamiętasz hasła?
XLII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice! Drukuj
Rada Gminy - Komunikaty i Ogłoszenia
Redaktor: Sabina Turek   
12.08.2014.
Uprzejmie informujemy, iż XLII sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się dnia 20 sierpnia 2014 r. (środa) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy (Sala Konferencyjna).
Czytaj całość
 
Fundusz sołecki na rok 2015 - informacje oraz niezbędne dokumenty!
WNIOSKI - DO 30.09.2014!!
Drukuj
Fundusz sołecki
Redaktor: Małgorzata Mróz - Sekretarz Gminy Wierzchosławice   
23.07.2014.
Szanowni mieszkańcy! Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2015. Przypominamy, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski  należy składać do 30 września 2014 r. Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301).
Czytaj całość
 
Świetlice szkolne w minionym półroczu - podsumowanie! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
14.07.2014.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. funkcjonowały Świetlice przy Szkołach Podstawowych w Rudce, Ostrowie oraz Wierzchosławicach – Filia Bogumiłowice w wymiarze 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W świetlicach tych były realizowane programy profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne majce na celu zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. Celem tych placówek było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego pełnienia  ról społecznych i inne.
Czytaj całość
 
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
11.07.2014.
Gmina Wierzchosławice po raz kolejny przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej: Zachowaj Trzeźwy Umysł. W 2014 r. kampania realizowana jest pod hasłem Teraz Twój czas!, które odnosi się zarówno do uczniów, jak i do rodziców i nauczycieli. Każdy ma czas na weryfikację swoich postaw, oczekiwań czy na zaangażowanie w sprawy społeczne.  Kampania łączy oddziaływania rodziców i nauczycieli, wspiera rozwijanie tych cech charakteru dzieci i młodzieży, które są im potrzebne  do godnego życia.
Czytaj całość
 
"Narkotyki? To mnie nie kręci!" - Gmina Wierzchosławice po raz drugi w kampanii! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
11.07.2014.
Gmina Wierzchosławice po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej – Narkotyki? To mnie nie kręci!, która ma na celu dostarczanie uczniom informacji na temat skutków uzależnienia od narkotyków i konsekwencji sięgania po nie, obalenie mitów dotyczących środków odurzających, oraz przekonanie, dlaczego nie warto sięgać po używki. Cele kampanii w roku szkolnym 2013/2014 realizowała Młodzież  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławice oraz ich Rodzice.
Czytaj całość
 
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CR KEP! WAŻNE! Drukuj
Urząd Gminy
Redaktor: Dariusz Lech   
10.07.2014.
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.
Czytaj całość
 
Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody!
INFORMACJA URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ!
Drukuj
Aktualności
Redaktor: Dariusz Lech   
09.07.2014.
Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku. Mieszkańcy regionów wypoczynkowych, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie. POZNAJ SZCZEGÓŁY!
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 345

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014!

 Uchwała Rady Powiatu Tarnowskiego NR XLVII.339.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ZOBACZ UCHWAŁĘ!
10-07-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie rozszerzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej linii kablowo – napowietrznej 110 kV z traktem światłowodowym relacji stacja GPZ Dunajcowa – podstacja trakcyjna PT Bogumiłowice na dz. nr: 187/4; 188/4; 241/1; 241/2 w miejscowości Łętowice, Gm. Wierzchosławice 120/6; 121/1; 122/3; 123/1; 124/1; 125/1; 126/3; 126/5; 127/1; 128/1; 129/1; 130/1; 131/1; 132/1; 133/1; 133/2; 134/1; 134/2; 139/1; 139/3; 138/1; 138/3; 137/1; 137/3; 136/1; 168; 504; 594/3; 594/4; 593; 592; 591; 576; 575; 714/2; 730; 728/1; 728/2; 729/1; 729/2; 740; 741/1; 742/1; 741/2; 742/2; 753; 317; 59/5 w miejscowości Bogumiłowice, Gm. Wierzchosławice 1; 2; 5/7; 85; 13; 14; 15; 22; 21/1; 21/2; 20/2; 19/6 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka, Gm. Wierzchosławice o działkę nr 189/4 położoną w miejscowości Kępa Bogumiłowicka
08-07-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia P = 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 1876; 1848/1 w miejscowości Wierzchosławice, Gm. Wierzchosławice
26-06-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej linii kablowo – napowietrznej 110 kV z traktem światłowodowym relacji stacja GPZ Dunajcowa – podstacja trakcyjna PT Bogumiłowice
26-06-2014Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu płynu złożowego i metanolociągu łączącego odwierty Gosławice – 1 i Wierzchosławice – 5 wraz z uzbrojeniem stref przyodwiertowych w ramach poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów na okres nie dłuższy niż 10 lat