Menu Content/Inhalt
data
Kanał RSS    Dane teleadresowe Urzędu Gminy Wierzchosławice    Jak załatwić sprawę?    Czym są pliki cookies?    ePUAP    Biuletyn Informacji Publicznej    
 Zarządzanie Kryzysowe
Gminny Punkt Konsultacyjny
Lodowisko w Wierzchosławicach: godziny otwarcia, ceny, wypożyczalnia łyżew
Galeria


Posterunek w Wierzchosławicach

LOGOWANIE


Nie pamiętasz hasła?
Stypendia szkolne 2014/2015 - złóż wniosek! PILNE! Drukuj
Edukacja w Gminie Wierzchosławice
Redaktor: Dariusz Lech   
29.08.2014.
Urząd Gminy Wierzchosławice - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych informuje, że można składać wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice. Wnioski (do pobrania w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wierzchosławicach), wraz z załącznikami należy składać osobiście do dnia 15.09.2014 r. w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach (III Piętro pokój nr 47), a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do dnia 15.10.2014 r.
Czytaj całość
 
ARR: Informacja o zamiarze wycofania określonych produktów w związku z wprowadzonym przez Federację Rosyjską embargiem! Drukuj
Rolnictwo
Redaktor: Halina Kucharska   
20.08.2014.
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Czytaj całość
 
Fundusz sołecki na rok 2015 - informacje oraz niezbędne dokumenty!
WNIOSKI - DO 30.09.2014!!
Drukuj
Fundusz sołecki
Redaktor: Małgorzata Mróz - Sekretarz Gminy Wierzchosławice   
23.07.2014.
Szanowni mieszkańcy! Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2015. Przypominamy, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski  należy składać do 30 września 2014 r. Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301).
Czytaj całość
 
Świetlice szkolne w minionym półroczu - podsumowanie! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
14.07.2014.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. funkcjonowały Świetlice przy Szkołach Podstawowych w Rudce, Ostrowie oraz Wierzchosławicach – Filia Bogumiłowice w wymiarze 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W świetlicach tych były realizowane programy profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne majce na celu zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. Celem tych placówek było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego pełnienia  ról społecznych i inne.
Czytaj całość
 
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
11.07.2014.
Gmina Wierzchosławice po raz kolejny przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej: Zachowaj Trzeźwy Umysł. W 2014 r. kampania realizowana jest pod hasłem Teraz Twój czas!, które odnosi się zarówno do uczniów, jak i do rodziców i nauczycieli. Każdy ma czas na weryfikację swoich postaw, oczekiwań czy na zaangażowanie w sprawy społeczne.  Kampania łączy oddziaływania rodziców i nauczycieli, wspiera rozwijanie tych cech charakteru dzieci i młodzieży, które są im potrzebne  do godnego życia.
Czytaj całość
 
"Narkotyki? To mnie nie kręci!" - Gmina Wierzchosławice po raz drugi w kampanii! Drukuj
Profilaktyka uzależnień
Redaktor: Anna Guzy   
11.07.2014.
Gmina Wierzchosławice po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej – Narkotyki? To mnie nie kręci!, która ma na celu dostarczanie uczniom informacji na temat skutków uzależnienia od narkotyków i konsekwencji sięgania po nie, obalenie mitów dotyczących środków odurzających, oraz przekonanie, dlaczego nie warto sięgać po używki. Cele kampanii w roku szkolnym 2013/2014 realizowała Młodzież  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławice oraz ich Rodzice.
Czytaj całość
 
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CR KEP! WAŻNE! Drukuj
Urząd Gminy
Redaktor: Dariusz Lech   
10.07.2014.
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 346

WUP W KRAKOWIE INFORMUJE!

 TARGI PRACY – INFORMACJA, DORADZTWO, OFERTY PRACY odbędą się 9 października 2014 r. w Krakowie w ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce 2014.
Natomiast już 4 września 2014 r. w Krakowie podczas seminarium „Moja firma w Europie" małopolscy przedsiębiorcy dowiedzą się na jakie wsparcie publiczne będą mogli liczyć. POZNAJ SZCZEGÓŁY!
10-07-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie rozszerzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej linii kablowo – napowietrznej 110 kV z traktem światłowodowym relacji stacja GPZ Dunajcowa – podstacja trakcyjna PT Bogumiłowice na dz. nr: 187/4; 188/4; 241/1; 241/2 w miejscowości Łętowice, Gm. Wierzchosławice 120/6; 121/1; 122/3; 123/1; 124/1; 125/1; 126/3; 126/5; 127/1; 128/1; 129/1; 130/1; 131/1; 132/1; 133/1; 133/2; 134/1; 134/2; 139/1; 139/3; 138/1; 138/3; 137/1; 137/3; 136/1; 168; 504; 594/3; 594/4; 593; 592; 591; 576; 575; 714/2; 730; 728/1; 728/2; 729/1; 729/2; 740; 741/1; 742/1; 741/2; 742/2; 753; 317; 59/5 w miejscowości Bogumiłowice, Gm. Wierzchosławice 1; 2; 5/7; 85; 13; 14; 15; 22; 21/1; 21/2; 20/2; 19/6 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka, Gm. Wierzchosławice o działkę nr 189/4 położoną w miejscowości Kępa Bogumiłowicka
08-07-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia P = 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 1876; 1848/1 w miejscowości Wierzchosławice, Gm. Wierzchosławice
26-06-2014Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej linii kablowo – napowietrznej 110 kV z traktem światłowodowym relacji stacja GPZ Dunajcowa – podstacja trakcyjna PT Bogumiłowice
26-06-2014Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu płynu złożowego i metanolociągu łączącego odwierty Gosławice – 1 i Wierzchosławice – 5 wraz z uzbrojeniem stref przyodwiertowych w ramach poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów na okres nie dłuższy niż 10 lat