Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”

Termin rekrutacji: od 27 lipca do 31 sierpnia 2016 r. (w godz. 9:00-15:00), albo do wyczerpania miejsc.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 30+,
 • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
 • mieszkające na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego,
 • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo,
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. na poziomie ISCED 3 – ponadgimnazjalne).

Formy wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie motywacyjne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspierane,
 • Warsztaty pn. „Kompetencje kluczowe – obsługa komputera”,
 • Szkolenia/kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe – średnio 6 m-cy,
 • Stypendia za udział w warsztatach, szkoleniach, stażach.

Więcej informacji na stronie projektu: www.przygotowanieniepelnosprawnychdopracy.pl

Kontakt:
Biuro Projektów eMagra
ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów,
tel. 14 656 28 00, 533 566 579

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony