Poniżej znajduje się lista PRZETARGÓW, OGŁOSZEŃ, ZAPYTAŃ OFERTOWYCH lub KONKURSÓW OFERT, które odbywają się w Gminie Wierzchosławice.

Przetargi / Ogłoszenia / Zapytania ofertowe

Wykaz nieruchomości – dzierżawa – Gmina Wierzchosławice – 9 działek

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy w trybie bezprzetargowym: 1. Nr działki: 400/1 – 0,25ha – Rudka 2. Nr działki: 552/3 – 0,41ha – Bogumiłowice 3. Nr działki: 283 – 0,10ha – Komorów 4. Nr działki: 574/3 – 0,47ha – Łętowice 5. Nr działki: 537/3 – 0,59ha – Mikołajowice […]

Ogłoszenie o drugim przetargu – Nieruchomość Wierzchosławice – 0,04ha

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z […]

Zobacz więcej...

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony