Poniżej znajduje się lista PRZETARGÓW, OGŁOSZEŃ, ZAPYTAŃ OFERTOWYCH lub KONKURSÓW OFERT, które odbywają się w Gminie Wierzchosławice.

Przetargi / Ogłoszenia / Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.   W zakres sprzedaży wchodzi nieruchomość, którą jest działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 582/39 o pow. 0,04 ha, ujawniona w księdze wieczystej  nr  TR1T/00108246/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych  w […]

Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach – 1/2 etatu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach. Stanowisko pracy: WYCHAWOWCA Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo) Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie należy skłądać w siedzibie Placówki Łętowice 371 (budynek Szkoły Podstawowej w łętowicach) do dnia 15 luty 2018 w godzinach pracy Plaćówki […]

Zobacz więcej...

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony