Informujemy o rekrutacji do projektu „Kobiety do Pracy!” realizowanego przez EUROKONSULTANT w partnerstwie z Centrum Edukacji „SIGMA” w Tarnowie. Skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa małopolskiego (powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego – bez miasta Tarnów).

W ramach projektu oferujemy wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne 4 miesięczne staże, szkolenia zawodowe, dodatek relokacyjny i inne formy aktywizacji zawodowej)

Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl, gdzie znajduje się regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne.

kob

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony