Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi rekrutację do projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy”, od 17 października 2016r.

Rekrutować mogą osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
– do 29 r. życia,
– zamieszkujące subregion tarnowski,
– bierne zawodowo.
Dokumenty można składać na ul. Krakowskiej 13/9, III piętro w Tarnowie, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie: www.aktywnimlodzi.pl oraz pod numerem telefonu: Tel. 14 655 69 85 wew. 19 lub 14 656 28 00 wew. 20

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_plakat_p1

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_ulotka-1_p1

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_ulotka-2_p1

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony