Centrum Zdrowia Tuchów jako realizator programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” informuje, że w okresie od 10 lipca do 24 listopada 2017 roku  wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci urodzone w latach 2014-2016, które w dniu przystąpienia do Programu tj. podawania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata i nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek szczepienia podstawowego.

Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Centrum Zdrowia Tuchów przed zgłoszeniem się z dzieckiem do szczepienia zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, do którego dziecko jest zapisane, że dziecko nie było szczepione przeciwko pneumokokom lub informacji, ile dawek szczepienia podstawowego dziecko otrzymało.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły pod numerami telefonu: Ciężkowice 14 651 00 09, Tuchów 14 691 95 19, Wierzchosławice 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice


Centrum Zdrowia Tuchów realizuje „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2017 roku.

W okresie od lipca do 24 listopada 2017 r. wykonywane są nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat tj. urodzonych w 2004 roku, oraz dziewcząt urodzonych
w 2003 roku, które brały udział w Programie w 2016 roku i którym podano szczepionkę w 2016 roku wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2017 r.

Szczepione mogą być zarówno dziewczęta, które nigdy nie były szczepione przeciwko wirusowi HPV jak i dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.

Szczepienia poprzedzone są kwalifikacją lekarską oraz zapoznaniem rodziców /opiekunów prawnych dziecka z działaniem szczepionki i uzyskaniem ich pisemnej zgody na podanie szczepionki.

Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie powiatu tarnowskiego w Gminie Wierzchosławice.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegóły uzyskać można dzwoniąc pod numer telefonu: 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wierzchosławice

Pliki do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony