Przez kilka dni trwały w naszej gminie uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych.

– W ten sposób oddaliśmy hołd kilku tysiącom bohaterów: osobom, które oddały swoje życie i zdrowie, byśmy żyli w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce. Bez tej ich determinacji, bez walki, być może nadal bylibyśmy zniewoleni pod sowieckim jarzmem. Jakkolwiek ich walka zakończyła się militarnym niepowodzeniem, to jednak duchowo wygrali. To z ich siły czerpali siłę ci, którzy w latach późniejszych: 60. 70. i 80. tamtego stulecia stawili opór komunizmowi – mówią zgodnie: Zbigniew Drąg – Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Starosta Tarnowski – Roman Łucarz.

W 2016 roku – to właśnie gmina Wierzchosławice była gospodarzem obchodów powiatowych Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zwanych często niezłomnymi z racji charakteru i ducha walki o wolność.

Idea Narodowego Dnia Żołnierzy wyklętych

Przypomnijmy, że w 2011 roku parlamentarzyści przyjęli ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on rangę święta państwowego, choć nie jest dniem wolnym od pracy. Inicjatywa ta trafiła w oczekiwania społeczne, bowiem święto to rokrocznie obchodzone jest coraz bardziej spektakularnie, a obchody państwowe i samorządowe uzupełniają liczne przedsięwzięcia, organizowane oddolnie przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Tym który przywrócił dobre imię żołnierzom wyklętym był świętej pamięci prezydent – profesor Lech Kaczyński. W ustawie czytamy: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Powiat z gminą

W tym roku uroczystości zorganizowano w Wierzchosławicach, w miejscu urodzenia pułkownika Adama Boryczki – cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej, a po wojnie WiN.

– Po pierwsze jest to wyraz naszej pamięci i szacunku, należnych żołnierzom drugiej konspiracji, którzy nie godząc się na okupację sowiecką, podjęli nierówną i bezkompromisową walkę w obronie niepodległego bytu państwowego i narodowego Polaków. Po drugie jest to nasze dążenie do przywrócenia właściwego miejsca bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, godnego miejsca w historii, zakłamywanej w okresie PRL-u – mówi Starosta Tarnowski – Roman Łucarz.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego uzupełnia:

– Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku miały miejsce w Gminie Wierzchosławice. Powodem jest postać płk. Adama Boryczki, pochodzącego z Wierzchosławic żołnierza AK i WiN, cichociemnego, dowódcy Wileńskiej Brygady AK. Jestem wdzięczny Wójtowi Gminy, Panu Zbigniewowi Drągowi za włączenie się w tą inicjatywę oraz współpracę przy organizacji obchodów. Bo wszystko zostało zorganizowane perfekcyjnie. Słowa podziękowania kieruję także dla społeczności tamtejszej szkoły, pani dyrektor Magdaleny Sybilskiej oraz dyrektora gminnej placówki kultury Krzysztofa Bogusza i jego pracowników – dodaje Jacek Hudyma.

Zdaniem wójta Zbigniewa Drąga takie uroczystości warto organizować w przyszłości.

– Mają one wymiar edukacyjny, patriotyczny – podkreśla Wójt – Zbigniew Drąg.

Za nami…

A za nami cykl wydarzeń, które odbywały się pod hasłem „Tropem Bohaterów Wyklętych”. Przypomnijmy, że w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyła się konferencja „Tropem Żołnierzy Wyklętych” z udziałem historyków i publicystów: prof. Andrzeja Olejko oraz Kajetana Rajskiego. Podczas konferencji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gromnika wystawili spektakl „Ocalić od zapomnienia”, a wieczorem w Centrum Kultury Wsi Polskiej wystąpił bard Andrzej Kołakowski z repertuarem pieśni, poświęconych Żołnierzom Wyklętym. W organizację włączyło się Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach. Niemal w wigilię Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbył się IV Młodzieżowy Turniej Judo pamięci pułkownika Adama Boryczki, a 4 marca o godz. 20.00 odbył się, organizowany przez Stowarzyszenie, nocny bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych im. CC Adama Boryczki. W tym samym dniu dyrekcja i pracownicy wierzchosławickiego Centrum Kultury zorganizowali także maraton filmowym oraz turnieju gier planszowych „Bohaterowie Wykleci”.

A w finale…

6 marca 2016 r.to finał obchodów. O godz. 9.30 rozpoczęły się one Mszą św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach. W homilii podkreślono rolę żołnierzy wyklętych w walce o suwerenność naszego kraju. – Zawsze łączyli miłość do Ojczyzny, do tradycji z miłością do Boga. To z wiary w Boga czerpali siłę i odwagę do walki, są wzorem – podkreślali celebransi.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do Szkoły Podstawowej, gdzie o godz. 11.00 dokonano odsłonięcie tablicy memoratywnej, poświęconej pułkownikowi Adamowi Boryczce. Tablicę ufundowała społeczność Gminy Wierzchosławice i Powiatu Tarnowskiego. – To wielkie wydarzenie w dziejach naszej gminy. Za wspólną pracę dziękuję staroście tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi, członkowi zarządu Jackowi Hudymie, dyrekcji szkoły, całej szkolnej społeczności oraz pracownikom naszej gminnej placówki kultury – mówi wójt Zbigniew Drąg.

Słów kilka o pułkowniku Adamie Boryczce

Pułkownik Adam Boryczka ps. „Brona”, „Tońko” urodził się 18 września 1913 roku w Wierzchosławicach, zmarł 30 kwietnia 1988 roku w Warszawie. Był uczestnikiem walk września 1939 roku, cichociemnym, szefem Kedywu Okręgu Wilno i dowódcą VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Na emigracji pełnił obowiązki szefa łączności Delegatury Zagranicznej WiN. Po powrocie do kraju w 1954 roku był więziony przez UB i skazany na karę śmierci. Z więzienia został zwolniony jako jeden z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, w 1967 roku. Jest odznaczony miedzy innymi Orderem Virtuti Militari V kl.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony