Już po raz dwunasty w Gminie Wierzchosławice odbyła się Uroczystość Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 lutego 2017 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Jubilaci otrzymali medale od Prezydenta RP z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice – Zbigniewa Drąga – oraz okolicznościowe dyplomy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ma kształt stylizowanej sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrne róże, na rewersie istnieje napis: „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wręczając odznaczenia, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny oraz lokalnej społeczności.

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego czyli Żelazne Gody świętowała 1 para.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody świętowało 6 par,
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego czyli Szmaragdowe Gody świętowało 13 par,
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody świętowało 17 par.
Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy mogli być obecni.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Przewodniczący Rady Gminy – Artur Jasiński, Sekretarz Gminy – Krzysztof Fitrzyk oraz Kierownik USC – Stanisława Piekarz.

Małżeństwa otrzymały medale, kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy, a po kolacji przy lampce szampana odśpiewano sto lat. Nie zabrakło także tortu, a uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych lat przeżytych w miłości i wzajemnym szacunku.


Informacje na temat fotografii z uroczystości można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego – Pani Stanisława Piekarz – Kierownik USC – tel. (14) 631-90-23.

Zapraszamy do przeglądania Galerii z wydarzenia JUBILEUSZU! – link do galerii

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony