Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje  o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 28 listopada 2016 r.  do 12 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo – mieszkańcy Gminy Wierzchosławice,

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej (premie w wysokości  50 tys. zł), Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa,  zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków w tym temacie na spotkanie/ indywidualne konsultacje, które będą prowadzone
w  czwartek 24.11.2016 r. od godz. 16.00  w Gminnym Centrum Kultury, Wierzchosławice 39A.

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, telefonicznie: 146326345, 604110938, e-mailowo: biuro.lgdzpt@vp.pl .

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony