Bezpłatna Strefa Przedsiębiorcy DESK w Tarnowie

Strefa Przedsiębiorcy DESK powstała z inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy potrzebowali spokojnego miejsca do pracy, spotkań biznesowych, czy po prostu wymiany doświadczeń. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju małych bądź całkowicie nowych na rynku firm, poprzez udostępnienie im BEZPŁATNEJ przestrzeni do twórczej i nieszablonowej pracy.

Oferujemy:

– salę konferencyjną na około 12 osób, wyposażoną w rzutnik multimedialny, ekran do projekcji oraz tablicę magnetyczną do pisania, czyli wszystko co potrzebne do poprowadzenia szkoleń i warsztatów,

– biuro do spotkań indywidualnych, aby przeprowadzać m.in. rozmowy kwalifikacyjne,

– salę komputerową na pięć stanowisk z dostępem do Internetu,

– zaplecze kuchenno – sanitarne,

– darmowe kserowanie oraz skanowanie dokumentów,

– darmowe Wi-Fi.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja punktu w samym centrum Tarnowa przy ulicy Wałowej 16, czyniąc te pomieszczenia bardzo atrakcyjnymi dla naszych klientów. Co za tym idzie bliskie sąsiedztwo różnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych czy urzędów bywa bardzo pomocne w prowadzeniu własnej działalności. Spotkania biznesowe, rozmowy rekrutacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje prasowe, a nawet przenośne studio fotograficzne – wykorzystanie Strefy Przedsiębiorcy DESK zależy od aktualnych potrzeb przedsiębiorców. To wszystko sprawia, iż jest to miejsce nie tuzinkowe i chętnie odwiedzane.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00

Adres: ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów

Telefon kontaktowy: +48 14 639 08 75

e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com

Fb.: www.facebook.com/DESKWalowa16

Strona internetowa: www.desktarnow.pl

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” zorganizuje następujące konkursy:

– Konkurs pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”.

Konkurs plastyczny i „praktyczny” z nagrodami i upominkami skierowany jest do uczniów/ młodzieży z terenu Województwa Małopolskiego. Przewiduje się wyróżnić co najmniej dwie kategorie wiekowe. Osoby biorące udział w konkursie będą miały do wykonania dwa zadania. Jedno to zaprezentowanie swojej wizji na temat tego w jaki sposób i komu możemy pomagać. Praca przedstawiać ma przysłowiową „pomocną dłoń”. Drugie zadanie to przejście do działania i wykonanie „dobrego uczynku” dla dobra publicznego lub drugiej potrzebującej osoby.

Konkurs pn. „Wolontariat, każdemu znany – dobrze wierszem opisany”.

Konkurs z nagrodami i upominkami skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego. Konkurs będzie polegał na napisaniu wiersza, wierszyka bądź rymowanki zachęcającego/ zachęcającej do zostania Wolontariuszem i promującego/ promującej idee Wolontariatu.

Oba w/w konkursy zostaną przeprowadzone w terminie od 10.07.2017r. do 10.10.2017r.

Regulamin oraz więcej informacji o konkursach znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

http://rdr.ilimanowa.pl/projekty/umwm/wolontariat-twoja-szansa-na-sukces/edycja-ii/308-konkurs-pn-%E2%80%9Ewolontariat-%E2%80%93-twoj%C4%85-szans%C4%85-na-sukces%E2%80%9D.html

http://rdr.ilimanowa.pl/projekty/umwm/wolontariat-twoja-szansa-na-sukces/edycja-ii/307-konkurs-pn-konkurs-%E2%80%9Ewolontariat,-ka%C5%BCdemu-znany-dobrze-wierszem-opisany%E2%80%9D.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych konkursach !!!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Programy zdrowotne i profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice

Centrum Zdrowia Tuchów jako realizator programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” informuje, że w okresie od 10 lipca do 24 listopada 2017 roku  wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci urodzone w latach 2014-2016, które w dniu przystąpienia do Programu tj. podawania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata i nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek szczepienia podstawowego.

Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Centrum Zdrowia Tuchów przed zgłoszeniem się z dzieckiem do szczepienia zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, do którego dziecko jest zapisane, że dziecko nie było szczepione przeciwko pneumokokom lub informacji, ile dawek szczepienia podstawowego dziecko otrzymało.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły pod numerami telefonu: Ciężkowice 14 651 00 09, Tuchów 14 691 95 19, Wierzchosławice 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice


Centrum Zdrowia Tuchów realizuje „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2017 roku.

W okresie od lipca do 24 listopada 2017 r. wykonywane są nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat tj. urodzonych w 2004 roku, oraz dziewcząt urodzonych
w 2003 roku, które brały udział w Programie w 2016 roku i którym podano szczepionkę w 2016 roku wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2017 r.

Szczepione mogą być zarówno dziewczęta, które nigdy nie były szczepione przeciwko wirusowi HPV jak i dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.

Szczepienia poprzedzone są kwalifikacją lekarską oraz zapoznaniem rodziców /opiekunów prawnych dziecka z działaniem szczepionki i uzyskaniem ich pisemnej zgody na podanie szczepionki.

Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie powiatu tarnowskiego w Gminie Wierzchosławice.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegóły uzyskać można dzwoniąc pod numer telefonu: 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wierzchosławice

Pliki do pobrania:

Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki – płatne 4-miesięczne staże

Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02,  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018.

W ramach projektu możesz skorzystać z:

 • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)
 • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)
 • Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:
  • prawo jazdy kat. B,
  • w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.
 • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.

Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA :

Tel. 730 130 855

e-mail: projekt@sigma.org.pl
www.sigma.org.pl

FB CE.SIGMA

Odkryj swoją energię – dofinansowania 60%!

Skorzystaj z programu i weź dotację na źródła energii odnawialnej oraz zadbaj o środowisko w naszej Gminie Wierzchosławice. Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla mieszkańców na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Enerii w gospodarstwach domowych.

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła

Pliki do pobrania:

Audytorzy energetyczni w Gminie Wierzchosławice

Informujemy, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Wierzchosławice rozpoczną pracę audytorzy energetyczni przeprowadzający oceny energetyczne budynków do programu wymiany kotłów co w ramach poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM 2014 – 2020.

Oceny energetyczne przeprowadzać będą pracownicy firmy:

NDE sp. z o. o.
Niezależni Doradcy Energetyczni
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Pełna lista osób upoważnionych do przeprowadzania ocen energetycznych znajduje się poniżej:

http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

Dodatkowo, istnieje możliwość potwierdzenia tożsamości audytora energetycznego pod numerami telefonów Urzędu Gminy Wierzchosławice:

(14) 631-90-48
(14) 631-90-42

Przypominamy, że oceny energetyczne przeprowadzane w ramach programu wymiany kotłów są BEZPŁATNE.

Konkurs ofert skierowanych do podmiotów leczniczych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tarnowskiego uchwałą nr 2046.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku.

Konkurs ofert skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
Ostateczny termin składania ofert upływa 16 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

LINK do BIPu Powiatu Tarnowskiego

Refundacja kosztów kwalifikowanych – nabór wniosków do 27 VI 2017r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 • zachowania dziedzictwa lokalnego
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

objętych strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w załącznikach:

Rozwój FIRMY – dotacje nawet do 300 tys zł.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  620 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 maja  2017 r. do 26 maja 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: od 12 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15:30), w dniu 26 maja 2017 r. do godz. 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 26 maja  2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuk, w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami pozostawione w biurze oraz w wersji elektroniczne zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznesplan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz pod numerem  tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony