Szkolenia za bony w Małopolsce – Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń!

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

 • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie (najbliższy nabór w grudniu);
 • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują
  w województwie małopolskim
  .

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl) – osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, pl. Na Stawach 1 tel.: 12 424 07 38, e-mail: krakow@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146 tel.: 18 442 94 90, e-mail: nowysacz@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: tarnow@wup-krakow.pl

DYŻURUJEMY LOKALNIE – TARNÓW (CenterMed, 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32):

 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 04.12.2017 8.00-12.00
 • 05.12.2017 13.00-17.00
 • 11.12.2017 8.00-12.00
 • 12.12.2017 13.00-17.00
 • 18.12.2017 8.00-12.00
 • 19.12.2017 13.00-17.00

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
 • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Gminne obchody Święta 11 listopada!

Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają mieszkańców Gminy Wierzchosławice w sobotę 11 listopada 2017 r. na obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenia sprzed blisko 100 lat – z 11 listopada 1918 roku były przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Ten szczególny dzień jest okazją do świętowania, ale również skłania nas do refleksji na temat ofiar jakie ponieśli nasi przodkowie.

W Gminie Wierzchosławice jest wiele miejsc uświęconych krwią Polaków i wszystkie są otoczone opieką i pamięcią mieszkańców. W tym dniu warto je odwiedzić, by uczcić pamięć przodków, który walczyli i ginęli na frontach obu wojen światowych.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi dając tym samym wyraz swojemu patriotyzmowi oraz radości z odzyskania niepodległości.

W programie gminnych obchodów Święta 11 listopada znalazły się Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II wojny Światowej, złożenie kwiatów w miejscach pamięci oraz wieczornica patriotyczna połączona ze wspólnym śpiewaniem. Z tej okazji przygotowano kilkaset śpiewników, flag narodowych oraz drobne upominki o tematyce patriotycznej. Ku pokrzepieniu śpiewających będzie czekała legionowa grochówka.

Program uroczystości:
godz. 17:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II wojny Światowej w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach

godz. 18.00 Apel poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem mieszkańców poległych w latach 1914-1920 oraz pod grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym

godz. 19.00 „Jeszcze Polska nie zginęła” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach oraz okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu: Klubu Seniora „Przystań” z Wierzchosławic oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”

Dodatkowo
– śpiewniki
– flagi narodowe 
– drobne upominki o tematyce patriotycznej
– legionowa grochówka

Chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym – 5 listopad

Organizatorzy pragną powiadomić, że w dniu Zaduszek Witosowych tj. 5 listopada 2017r. w godzinach 11:30-12:00 mogą nastąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, przy odcinku drogi wojewódzkiej nr 975 prowadzącej z cmentarza parafialnego (od bramy głównej) w Wierzchosławicach do Centrum Kultury Wsi Polskiej.

Czas przemarszu uczestników wyniesie ok. 15 min , odcinek do pokonania wynosi ok. 700 metrów.

Dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie 2-12.XI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, ze jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliżnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach:

od 2 do 12 listopada 2017r.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się :

 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego Lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. ulet. Grzegorz Kataiecki.

Pliki do pobrania:

Tablica informacyjno-reklamowa z mapą gminy Wierzchosławice

Szanowni Państwo!
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Wierzchosławice przy współpracy z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw „PiK” z Bydgoszczy, przygotowuje materiał do realizacji tablicy informacyjno-reklamowej z mapą gminy Wierzchosławice, która będzie ustawiona w pobliżu budynku Urzędu Gminy – działka nr 2090/5 w Wierzchosławicach. Tablica zostanie zrealizowana na bazie nowoczesnych materiałów, jak również zabezpieczona folią anty-spray z filtrem UV.

Wiodącą częścią przedmiotowej wizualizacji będzie uaktualniona mapa gminy, oraz plan miejscowości Wierzchosławice na których naniesione zostaną oznaczenia ważniejszych instytucji i obiektów, oraz obszerna legenda. Będzie to zatem wizytówka topograficzna i biznesowa naszego terenu – służąca mieszkańcom, turystom oraz potencjalnym Państwa kontrahentom i inwestorom.
Przewiduje się również część gospodarczą, w związku z tym istnieje możliwość, aby na tablicy zaprezentowały się lokalne firmy i przedsiębiorstwa w formie ogłoszenia reklamowego – do czego gorąco zachęcamy. Jednocześnie informujemy, że reklamodawcy, którzy umieszczą swoją informację o firmie nie zostaną obciążeni z tego tytułu czynszem dzierżawnym. Bliższych informacji udzieli Państwu pełnomocnik Wydawnictwa „PiK” Anna Kępczyńska, tel. 503 857 236. Liczba oferentów ograniczona powierzchnią planszy.

Dodatkowych informacji z ramienia Urzędu Gminy udzieli pan Józef Kuboń, tel. (14) 631-90-42, e-mail. jozef.kubon@wierzchoslawice.pl

E-Składka – nowości w płatności składek

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki teraz

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz  nam wiele danych, które pomagają nam zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Ważne!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
  (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jesli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Czy mamy Twój aktualny adres

Informację o numerze rachunku składkowego wyślemy na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź czy na pewno mamy Twoje aktualne dane adresowe.

Ważne! Upewnij się, czy mamy Twój obecny adres.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wykorzystamy numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym

Należności, które spłacasz w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będziesz wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę rozliczymy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęliśmy postępowaniem egzekucyjnym będziesz spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez nas numer rachunku, który podajemy np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Małopolsce – sprawdź zmiany!

Z dniem 30 września 2017r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy nie zostali ujęci w wykazach świadczeniodawców zakwalifikowanych do tzw. „sieć szpitali”.

Poniżej w linkach i plikach więcej szczegółów:

Nowe skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że do dnia 06.10.2017 roku można zgłaszać się po skierowania dotyczące uzyskania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni:
tel. 14 631 90 29
tel. 14 631 90 47

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2017” tygodnika Newsweek Polska

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie „Społecznik Roku 2017″ tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września.

Z pewnością znają Państwo osoby, które są aktywne, działają na rzecz innych, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.
Warto im podziękować nominując do nagrody i dać im szansę na zaprezentowanie swoich działań.

Aby zgłosić społecznika wystarczy wypełnić krótki wniosek (w załączeniu) i przesłać go na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl

Pliki do pobrania:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
Warszawa 00-590
Tel. (022) 622 01 22 wew.24
spolecznikroku@filantropia.org.pl
www.spolecznikroku.newsweek.pl
facebook.com/spolecznikroku

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony