NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ARiMR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej na udostępnionym przez ARiMR formularzu geoprzestrzennym wniosku o przyznanie pomocy. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Celem wprowadzenia takiej formy składania wniosków jest przede wszystkim:

 • zapobieganie błędom popełnianym przez beneficjentów podczas zgłaszania powierzchni użytków rolnych;
 • wzrost skuteczności administracyjnych kontroli krzyżowych;
 • dostarczenie bardziej dokładnych informacji przestrzennych, przekazanych za pomocą formularzy geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy, a co za tym idzie, bardziej wiarygodnych danych do celów monitorowania i oceny.

Dodatkowo, kontrole wstępne przeprowadzone w aplikacji eWniosekPlus pozwolą na skorygowanie danych w terminie składania wniosków, bez ryzyka kar wynikających między innymi z przedeklarowania powierzchni spowodowanego deklaracją powyżej maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO (dawny PEG), deklarowania tej samej powierzchni przez więcej niż jednego rolnika.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji eWniosek (aplikacja działająca w latach 2015-2017) będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy nie posiadający loginu i kodu dostępu, przy pierwszym logowaniu do aplikacji eWniosekPlus muszą podać trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny (numer producenta nadany przez ARiMR),
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów ARiMR).

Wskazane jest również podanie adresu e-mail, na który będą przekazywane powiadomienia.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w 2018 r., zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian.

Rolnik może złożyć Oświadczenie zamiast wniosku, jeżeli zawarta we wniosku złożonym w roku 2017 powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się on wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

W przypadku złożenia oświadczenia uznaje się, że rolnik złożył na 2018 r. wniosek
o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, o które ubiegał się w poprzednim roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r.
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe wyłącznie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy doradców (Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Izba Rolnicza), bądź z pomocy technicznej, zapewnionej w Biurze Powiatowym ARiMR.

Lodowisko / godziny otwarcia w okresie ferii

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców Gminy Wierzchosławice w okresie ferii do korzystania z lodowiska zlokalizowanego obok kościoła parafialnego w Wierzchosławicach.  

Lodowisko czynne jest:

 • Od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00.
 • w soboty i niedziele  od 13.00 do 20.00.

Zapraszamy na łyżwy (można również przynieść własne rolki lub wrotki – nasze lodowisko świetnie nadaje się do jazdy na nich). Oferta jest nie do pobicia. Godzinna jazda wraz z wypożyczeniem łyżew to wydatek niewielki – zaledwie 4 zł. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej propozycji – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

Lodowisko jest stworzone z paneli syntetycznych i jazda po jego tafli różni się od jazdy po tradycyjnych taflach lodowych.

O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od dziecka wpaja się nam, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch” i jest w tym z pewnością bardzo dużo prawdy. Niestety coraz częściej przedkłada się nad aktywny wypoczynek leżenie przed telewizorem na kanapie, najlepiej z jakąś kaloryczna przekąską pod ręką. To trzeba zmienić – z pewnością każdy znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało mu radość i frajdę.  Sport można uprawiać w każdym wieku. O tym powinni pamiętać i młodzi i nieco starsi!

Serdecznie zapraszamy!

Wysyłka JPK_VAT do 26 lutego każdego płatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą!

Szanowni Państwo, od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018r., po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Działania priorytetowe policji – Mikołajowice

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach mł. asp. Jarosław Skowroński realizuje działania priorytetowe dotyczące wyeliminowania występujących w miejscowości Mikołajowice

w pobliżu posesji numer 29 przy budynku sklepu spożywczo – przemysłowego „Pod Wierzbą” zjawisk , polegających przede wszystkim na gromadzeniu się osób , które spożywają alkohol

i zanieczyszczają teren wokół sklepu .

Szkolenia za bony w Małopolsce – Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń!

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

 • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie (najbliższy nabór w grudniu);
 • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują
  w województwie małopolskim
  .

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl) – osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, pl. Na Stawach 1 tel.: 12 424 07 38, e-mail: krakow@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146 tel.: 18 442 94 90, e-mail: nowysacz@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: tarnow@wup-krakow.pl

DYŻURUJEMY LOKALNIE – TARNÓW (CenterMed, 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32):

 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 04.12.2017 8.00-12.00
 • 05.12.2017 13.00-17.00
 • 11.12.2017 8.00-12.00
 • 12.12.2017 13.00-17.00
 • 18.12.2017 8.00-12.00
 • 19.12.2017 13.00-17.00

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
 • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Gminne obchody Święta 11 listopada!

Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają mieszkańców Gminy Wierzchosławice w sobotę 11 listopada 2017 r. na obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenia sprzed blisko 100 lat – z 11 listopada 1918 roku były przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Ten szczególny dzień jest okazją do świętowania, ale również skłania nas do refleksji na temat ofiar jakie ponieśli nasi przodkowie.

W Gminie Wierzchosławice jest wiele miejsc uświęconych krwią Polaków i wszystkie są otoczone opieką i pamięcią mieszkańców. W tym dniu warto je odwiedzić, by uczcić pamięć przodków, który walczyli i ginęli na frontach obu wojen światowych.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi dając tym samym wyraz swojemu patriotyzmowi oraz radości z odzyskania niepodległości.

W programie gminnych obchodów Święta 11 listopada znalazły się Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II wojny Światowej, złożenie kwiatów w miejscach pamięci oraz wieczornica patriotyczna połączona ze wspólnym śpiewaniem. Z tej okazji przygotowano kilkaset śpiewników, flag narodowych oraz drobne upominki o tematyce patriotycznej. Ku pokrzepieniu śpiewających będzie czekała legionowa grochówka.

Program uroczystości:
godz. 17:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II wojny Światowej w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach

godz. 18.00 Apel poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem mieszkańców poległych w latach 1914-1920 oraz pod grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym

godz. 19.00 „Jeszcze Polska nie zginęła” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach oraz okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu: Klubu Seniora „Przystań” z Wierzchosławic oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”

Dodatkowo
– śpiewniki
– flagi narodowe 
– drobne upominki o tematyce patriotycznej
– legionowa grochówka

Chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym – 5 listopad

Organizatorzy pragną powiadomić, że w dniu Zaduszek Witosowych tj. 5 listopada 2017r. w godzinach 11:30-12:00 mogą nastąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, przy odcinku drogi wojewódzkiej nr 975 prowadzącej z cmentarza parafialnego (od bramy głównej) w Wierzchosławicach do Centrum Kultury Wsi Polskiej.

Czas przemarszu uczestników wyniesie ok. 15 min , odcinek do pokonania wynosi ok. 700 metrów.

Dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie 2-12.XI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, ze jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliżnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach:

od 2 do 12 listopada 2017r.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się :

 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego Lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. ulet. Grzegorz Kataiecki.

Pliki do pobrania:

Tablica informacyjno-reklamowa z mapą gminy Wierzchosławice

Szanowni Państwo!
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Wierzchosławice przy współpracy z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw „PiK” z Bydgoszczy, przygotowuje materiał do realizacji tablicy informacyjno-reklamowej z mapą gminy Wierzchosławice, która będzie ustawiona w pobliżu budynku Urzędu Gminy – działka nr 2090/5 w Wierzchosławicach. Tablica zostanie zrealizowana na bazie nowoczesnych materiałów, jak również zabezpieczona folią anty-spray z filtrem UV.

Wiodącą częścią przedmiotowej wizualizacji będzie uaktualniona mapa gminy, oraz plan miejscowości Wierzchosławice na których naniesione zostaną oznaczenia ważniejszych instytucji i obiektów, oraz obszerna legenda. Będzie to zatem wizytówka topograficzna i biznesowa naszego terenu – służąca mieszkańcom, turystom oraz potencjalnym Państwa kontrahentom i inwestorom.
Przewiduje się również część gospodarczą, w związku z tym istnieje możliwość, aby na tablicy zaprezentowały się lokalne firmy i przedsiębiorstwa w formie ogłoszenia reklamowego – do czego gorąco zachęcamy. Jednocześnie informujemy, że reklamodawcy, którzy umieszczą swoją informację o firmie nie zostaną obciążeni z tego tytułu czynszem dzierżawnym. Bliższych informacji udzieli Państwu pełnomocnik Wydawnictwa „PiK” Anna Kępczyńska, tel. 503 857 236. Liczba oferentów ograniczona powierzchnią planszy.

Dodatkowych informacji z ramienia Urzędu Gminy udzieli pan Józef Kuboń, tel. (14) 631-90-42, e-mail. jozef.kubon@wierzchoslawice.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony