Tablica informacyjno-reklamowa z mapą gminy Wierzchosławice

Szanowni Państwo!
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Wierzchosławice przy współpracy z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw „PiK” z Bydgoszczy, przygotowuje materiał do realizacji tablicy informacyjno-reklamowej z mapą gminy Wierzchosławice, która będzie ustawiona w pobliżu budynku Urzędu Gminy – działka nr 2090/5 w Wierzchosławicach. Tablica zostanie zrealizowana na bazie nowoczesnych materiałów, jak również zabezpieczona folią anty-spray z filtrem UV.

Wiodącą częścią przedmiotowej wizualizacji będzie uaktualniona mapa gminy, oraz plan miejscowości Wierzchosławice na których naniesione zostaną oznaczenia ważniejszych instytucji i obiektów, oraz obszerna legenda. Będzie to zatem wizytówka topograficzna i biznesowa naszego terenu – służąca mieszkańcom, turystom oraz potencjalnym Państwa kontrahentom i inwestorom.
Przewiduje się również część gospodarczą, w związku z tym istnieje możliwość, aby na tablicy zaprezentowały się lokalne firmy i przedsiębiorstwa w formie ogłoszenia reklamowego – do czego gorąco zachęcamy. Jednocześnie informujemy, że reklamodawcy, którzy umieszczą swoją informację o firmie nie zostaną obciążeni z tego tytułu czynszem dzierżawnym. Bliższych informacji udzieli Państwu pełnomocnik Wydawnictwa „PiK” Anna Kępczyńska, tel. 503 857 236. Liczba oferentów ograniczona powierzchnią planszy.

Dodatkowych informacji z ramienia Urzędu Gminy udzieli pan Józef Kuboń, tel. (14) 631-90-42, e-mail. jozef.kubon@wierzchoslawice.pl

E-Składka – nowości w płatności składek

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki teraz

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz  nam wiele danych, które pomagają nam zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Ważne!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
  (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jesli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Czy mamy Twój aktualny adres

Informację o numerze rachunku składkowego wyślemy na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź czy na pewno mamy Twoje aktualne dane adresowe.

Ważne! Upewnij się, czy mamy Twój obecny adres.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wykorzystamy numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym

Należności, które spłacasz w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będziesz wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę rozliczymy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęliśmy postępowaniem egzekucyjnym będziesz spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez nas numer rachunku, który podajemy np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Małopolsce – sprawdź zmiany!

Z dniem 30 września 2017r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy nie zostali ujęci w wykazach świadczeniodawców zakwalifikowanych do tzw. „sieć szpitali”.

Poniżej w linkach i plikach więcej szczegółów:

Nowe skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że do dnia 06.10.2017 roku można zgłaszać się po skierowania dotyczące uzyskania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni:
tel. 14 631 90 29
tel. 14 631 90 47

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2017” tygodnika Newsweek Polska

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie „Społecznik Roku 2017″ tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września.

Z pewnością znają Państwo osoby, które są aktywne, działają na rzecz innych, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.
Warto im podziękować nominując do nagrody i dać im szansę na zaprezentowanie swoich działań.

Aby zgłosić społecznika wystarczy wypełnić krótki wniosek (w załączeniu) i przesłać go na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl

Pliki do pobrania:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
Warszawa 00-590
Tel. (022) 622 01 22 wew.24
spolecznikroku@filantropia.org.pl
www.spolecznikroku.newsweek.pl
facebook.com/spolecznikroku

Zbadaj się za darmo!

Bezpłatne konsultacje dietetyczne, urologiczne czy ortopedyczne, badanie spirometryczne, usg piersi, tarczycy czy narządów ruchu oraz wykłady, porady specjalistyczne i konsultacje lekarskie – to tylko część z akcji, z których już od dziś mogą korzystać mieszkańcy naszego regionu w ramach III Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. W tym roku z myślą o zdrowiu Małopolan przygotowano ponad 5000 bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Akcja potrwa do 24 września.

Od 18 do 24 września br. w ramach wspólnej inicjatywy Województwa Małopolskiego oraz miasta Kraków na terenie całego regionu odbywają się III Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia. W trakcie jednego tygodnia placówki medyczne z Krakowa oraz wybranych miast Małopolski otwierają swoje drzwi i oferują pacjentom bezpłatne badania profilaktyczne, wykłady edukacyjne i porady specjalistyczne.

Zdrowie Małopolan jest dla nas kluczowe, stąd też od lat prowadzimy akcje profilaktyczne wśród mieszkańców naszego regionu. Głównym celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie Małopolan do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. To niepowtarzalna szansa, by podczas Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia sprawdzić czy w naszym organizmie nie dzieje się nic niepokojącego. Jest to niezwykle ważne, bowiem większość chorób wykrytych w początkowej fazie można skutecznie wyleczyć
– mówi wicemarszałek Wojciech Kozak, zachęcając wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

Warto podkreślić, że w trackie III Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia ponad 26 placówek opieki zdrowotnej z terenu Krakowa i innych miast Województwa Małopolskiego (Brzesko, Chrzanów, Krzeszowice, Maków Podhalański, Miechów, Nowy Sącz, Proszowice, Rabka Zdrój, Radziszów, Tarnów, Tuchów, Zakopane) oferuje ponad 5,1 tys. bezpłatnych porad, konsultacji oraz wykładów.

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia podstawowe badania można wykonać:
• 18-24 września – w 26 placówkach w Krakowie oraz wybranych miastach województwa Małopolskiego
• 23 września (sobota) na Rynku Głównym w Krakowie w godzinach 10:00-16:00 w trakcie plenerowej imprezy profilaktycznej, gdzie ponad 20 placówek leczniczych i organizacji promujących zdrowy tryb życia będzie oferować uczestnikom m.in. porady i konsultacje z zakresu ochrony zdrowia

Szczegółowa informacja o badaniach dostępna jest na stronie internetowej: www.profilaktykawmalopolsce.pl, gdzie znajduje się również wyszukiwarka badań , jak również pod numerem całodobowej informacji medycznej: 12 661 22 40.

Placówki, w których możesz wykonać badania:

Tarnów:

 • Centrum Medyczne „Kol-Med” Sp. ZOZ w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, 33-100 Tarnów
 • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A , 33-100 Tarnów
 • Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów

Bezpłatne szkolenia dla podatników – Urząd Skarbowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie  zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Temat szkolenia

Termin szkolenia

Godzina szkolenia

Miejsce szkolenia

Oświadczenia majątkowe. Szkolenie dla osób odbierających oświadczenia majątkowe.

21.03.2017

10.00

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a,

III piętro,  sala nr 301

Zeznania podatkowe za 2016r. – odliczenia w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dzieci, IKZE, darowizn, a ponadto rozliczanie zeznań drogą elektroniczną.

22.03.2017

10.00

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a,

III piętro,  sala nr 301

Oświadczenia majątkowe. Szkolenie dla osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.

28.03.2017

10.00

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a,

III piętro,  sala nr 301

Pozarolnicza działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa, zasady ogólne).

29.03.2017

10.00

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a,

III piętro,  sala nr 301

Składanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

29.03.2017

10.45

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a,

III piętro,  sala nr 301

 

Ostrzeżenie dla mieszkańców od EKODORADCÓW!

Szanowni Państwo w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi działalności na terenie Małopolski firm, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne!!! wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków – będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca – są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej. AUDYT jest bezpłatny jeśli go wykonuje audytor działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Więcej informacji na ten temat udziela Michał Mikos – Tel. (14) 631-90-48 / Email: michal.mikos@wierzchoslawice.plNr. pokoju: 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

 

 

robota budowlana

 

 

przetarg nieograniczony

 

 

523 197,06

 

 

I

Pomiędzy Galicją a Europą – wymiana młodzieży z Polski i Ukrainy!

Pomiędzy Galicją a Europą, czyli rozmowa o wspólnym dziedzictwie w ramach zakończonej międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski i Ukrainy!

W dniach 21 – 29 października na ternie Gminy Wierzchosławice w Małopolsce odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży „Pomiędzy Galicją a Europą. Odkryjmy naszą wspólną tożsamość”.

Było to spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy, w ramach którego młodzież odkrywała wspólną tożsamość, kulturę i tradycję narodu polskiego i ukraińskiego, które wywodzą się z dziedzictwa historycznej Galicji i które są dziś przez nie pielęgnowane we współczesnej Europie. Wspólnie analizowaliśmy i podejmowaliśmy refleksję nad naszą skomplikowaną historią. W tym zakresie młodzież stwierdziła jednogłośnie: „nie możemy być jej zakładnikiem! Musimy pamiętać o historii, zrozumieć źródła tych wielu tragicznych momentów, jednak powinniśmy – zwłaszcza my, Młodzi – patrzeć w przyszłość, bo to ona do nas należy!”. Pozostając w tych duchu młodzież kreśliła scenariusze dla przyszłości Polski i Ukrainy w odniesieniu do współpracy w UE, NATO  i Grupie Wyszechradzkiej.

Oddziaływanie projektu, już na samy etapie jego realizacji, nie ograniczyło się wyłącznie do 24 osób. Młodzież bowiem odbyła bardzo żywą i interesującą debatę ze swoimi rówieśnikami z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach, rozegrała mecz przyjaźni „Polska vs. Ukraina” nawiązujący do wspólnego, międzynarodowego sukcesu organizacyjnego jakim było EURO 2012, a także podążała śladami dawnej Galicji w Krakowie.

Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzona przez uczestników projektu kampania społecznościowa „Galicja i Europa. Wspólne korzenie. Wspólna przyszłość”, która już niebawem będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Jej celem będzie pokazanie opinii publicznej, jak wiele łączy nasze narody i jak wiele możemy osiągnąć współpracując razem we współczesnej Europie.

Organizatorem projektu jest młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje” oraz jej rówieśnicy z organizacji partnerskiej z Lwowa – Society Initatives Institute. Projekt jest dofinansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

grupowe

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony