Zaduszki Witosowe 5 listopad – relacja i galeria

W Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa 5 listopada tradycyjnie odbyły się „Zaduszki Witosowe”. Wielkie tłumy ludowców z całej Polski przybyły w tym dniu do rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa. Jak szacują organizatorzy nawet pięć tysięcy ludowców i 400 sztandarów PSL z całej Polski uczestniczyło w niedzielnych obchodach. Uroczystości rozpoczęła o godzinie 9.30 msza święta w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach, następnie w asyście pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty na grobie wielkiego działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie Stronnictwo Ludowe podczas Zaduszek Witosowych jako pierwsze zainaugurowało 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie również wysiłek przywódców ruchu ludowego oraz świadomych swoich praw i obowiązków chłopów sprawił, że Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Po południu w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości towarzyszące z udziałem prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz licznie przybyłych z całej Polski działaczy ludowych.

Galeria z wydarzenia => LINK do galerii

Ankieta dotycząca zmiany granic administracyjnych – odłączenie części Kępy Bogumiłowickiej od Gminy Wierzchosławice

W okresie od 8 listopada do 15 listopada 2017r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiety publicznej w sprawie:

„Zmiany granic administracyjnych i odłączenia względem linii kolejowej południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Wierzchosławice i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa.”

Udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy sołectwa Kępa Bogumiłowcka posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze, wypełniając ankietę publiczną załączoną na dole informacji.

Mieszkaniec może wypełnić tylko jedną Ankietę.

Ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy lub na dolej tej wiadomości.

Ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu lub przedłożyć Wójtowi Gminy na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Kępie Bogumiłowckiej.

Zebranie wiejskie kończy konsultację społeczną w powyższej sprawie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacji i Zebraniu wiejskim w tak ważnej sprawie dla mieszkańców sołectwa Kępa Bogumiłowicka i Gminy Wierzchosławice.

Wójt Gminy 
Zbigniew Drąg

Pliki do pobrania:

Informacja o polowaniach w OHZ Wierzchosławice

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o terminach organizowanych polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 86 (OHZ Wierzchosławice), zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie kalendarzem polowań zbiorowych na sezon 2017/2018:

Listopad 2017

 • 2-4 listopad
 • 12 listopad
 • 18-19 listopad
 • 25-26 listopad

Grudzień 2017

 • 2-3 grudzień
 • 9-10 grudzień
 • 16-17 grudzień
 • 23 grudzień
 • 30-31 grudzień

Styczeń 2018

 • 6-7 styczeń
 • 13-14 styczeń
 • 20-21 styczeń
 • 27-28 styczeń

Obniżka podatków od środków transportu w Gminie Wierzchosławice!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z transportem i zobowiązanych do opłacenia podatku od środków transportowych – Gmina Wierzchosławice stworzyła doskonałe warunki podatkowe do prowadzenia tego typu działalności na swoim terenie obniżając podatki średnio o 36% a w niektórych przypadkach o około 90% od skali podstawowej.

Zachęcamy do złożenia w naszej Gminie deklaracji podatkowej, co pozwoli Państwa firmie płacić niższe stawki podatku od środków transportowych.

Na terenie Gminy Wierzchosławice znajduje się zjazd z Autostrady A4 oraz znajduje się sieć dróg, którą stanowią: droga krajowa nr 4 (Kraków-Tarnów-Przemyśl), droga wojewódzka 975 oraz drogi powiatowe.

Obszar Gminy przecina Magistrala Kolejowa: Kraków – Medyka, ze stacją kolejową i bocznicą w miejscowości Bogumiłowice.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Bernadeta Twardowska – z-ca kierownika ds. podatków (tel. 146319021)

ZUZANNA DROBOT brązową medalistką Mistrzostw Polski Młodziczek w Judo!

Zuzanna Drobot wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski JUDO Młodzików w kat. 48 kg. !!!

W turnieju rozgrywanym w Suchym Lesie k. Poznania w dniach 14-15 października, reprezentująca klub judo z Wierzchosławic zawodniczka, pewnie wygrała wszystkie walki eliminacyjne. Tym samym zapewniła sobie awans do półfinału, co oznaczało pojedynki o podium. Tutaj finał był blisko ale Zuzia dała się zaskoczyć rywalce i pozostała walka o trzecie miejsce, w której nie dała żadnych szans przeciwniczce.

Uczennica Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach zdobyła swój pierwszy krążek Mistrzostw Polski !!!

Jest to jednocześnie pierwszy medal MP zdobyty przez zawodnika klubu z Wierzchosławic, założonego i prowadzonego przez trenera Pawła Kitę.

W turnieju oprócz medalistki startowali również inni jego podopieczni.

Bardzo blisko medalu byli również Emilia Jagiełło w 44 kg i Aleksander Walkiewicz w 42 kg którzy zajęli 5 miejsca. Natomiast mniej szczęścia mieli Wiktoria Łazarek i Jakub Świerczek którzy zakończyli udział w eliminacjach.

Wójt Gminy Zbigniew Drąg serdecznie gratuluje tak ważnego sukcesu w karierze młodej zawodniczej, która jest mieszkanką naszej Gminy.

„Mali Swojacy” wznowili próby w tym roku!

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas I-VI do udziału w bieżącym roku szkolnym w zajęciach grupy folklorystycznej „Mali Swojacy”. Aktualnie w cotygodniowych spotkaniach uczestniczy 36 dzieci. Treningi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.45 w auli Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” istnieje i działa już ponad 72 lata. Zespół powstał w 1945 roku. Kilkudziesięcioletni dorobek artystyczny zespołu jest ogromny, a lista nagród i dyplomów, odznaczeń i podziękowań dla zespołu jest tak długa, że nie sposób wszystkich wymienić. „Swojacy” to chluba Gminy Wierzchosławice – dlatego warto edukować kolejne pokolenia, aby kultywować dawne tradycje.

Mali Swojacy” to propozycja dla wszystkich dzieci, które taniec mają we krwi. W czasie zajęć dzieci poznają zabawy rytmiczne, ćwiczenia umuzykalniające oraz tańce i piosenki ludowe z różnych regionów Polski. Ciekawe zajęcia, występy na scenie – wszystko to sprawia, że dzieci oprócz tańca uczą się także współdziałania w grupie, przełamywania tremy i twórczego wyrażania siebie. Część taneczną prowadzi – Kinga Biel-Dubiel, a akompaniuje jej Krzysztof Judasz. 

– „Mali Swojacy” to „przedszkole” zespołu „Swojacy”. To wdrożenie dzieci w cały cykl rozwoju artystycznego. W ramach zajęć chcemy zapewnić naukę tańca, przygotowanie fizyczne, koordynacyjne i ogólnomuzyczne. Pod okiem doświadczonej kadry dzieci nauczą się tańca ludowego i śpiewu. Co warto zauważyć – jako członkowie zespołu mają szansę odnalezienia własnego sposobu na sport, taniec, muzykę i rozwój zainteresowań artystycznych. Mogą przeżyć przygodę z dźwiękami i ruchem w grupie swoich rówieśników – mówi Paweł Dąbrowski z Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szczególnie zapraszamy dzieci z rodzin w których dziadkowie lub rodzice tańczyli przed laty w ZPiT „Swojacy”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i zasad można uzyskać u kierownika ZPiT „Swojacy” Pawła Dąbrowskiego tel. 724 103 382, email zpit.swojacy@wp.pl,  a także e-mail: kultura@ckwp.pl, tel. 14 657 57 57.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Powstanie centrum przesiadkowe przy Stacji PKP w Bogumiłowicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na budowę  parkingu w  systemie  „Parkuj  i  Jedź”  w  bezpośrednim sąsiedztwie  Stacji  kolejowej w  miejscowości  Bogumiłowice. Powstanie tam parking na 83 stanowiska dla samochodów osobowych  (w  tym 8 dla niepełnosprawnych) i 40 zadaszonych stanowisk dla rowerów ze stojakami. Teren zostanie odwodniony, częściowo ogrodzony, oświetlony, wyposażony w systemem monitoringu wizyjnego. Powstawnie droga manewrowa do stanowisk parkingowych oraz chodniki. Całkowita wartość projektu to: 800 000,02 zł z czego dofinansowanie wynosi: 679 999,98 zł, a wkład własny 120 000,04 zł. Poziom dofinansowania 85%. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji do końca 2019 r.

Informacje o projekcie:

Projekt pn.: Zintegrowana infrastruktura dla transportu kolejowego w subregionie tarnowskim w miejscowości Bogumiłowice na terenie Gminy Wierzchosławice”.

Nr projektu: RPMP.07.02.04-12-0401/17

Działanie 7.2. Transport kolejowy,

Podziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: FUNDUSZE MAŁOPOLSKA

Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowane w ramach projektu działania są częścią kompleksowej realizacji sieci  parkingów przesiadkowych w systemie „Park and Ride” wzdłuż linii Szybkiej  Kolei  Aglomeracyjnej. Przyczynią się one do redukcji znaczenia samochodu w podróżach na większe odległości, a niekiedy także do Brzeska, Bochni czy Tarnowa. Wówczas to samochód osobowy zostanie sprowadzony do roli środka dostępu do komunikacji kolejowej, która jest podsystemem transportu zbiorowego i jest bardziej przyjazna dla środowiska niż transport indywidualny. Działania  te  mają  na  celu  zwiększenie  znaczenia  transportu  zbiorowego w podróżach  i  są  zgodne  z  zasadami  polityki  transportowej  Unii  Europejskiej,  w myśl  których  rola samochodu osobowego powinna być ograniczona wyłącznie do ostatnich odcinków podróży. Ponadto zakłada się w niej wzrost znaczenia kolei zwłaszcza przy podróżach na większe odległości oraz przy dojazdach do dużych miast.

Mapka lokalizacyjna – plik PDF (ADOBE Reader)

Aktywne tablice dla Szkół z Gminy Wierzchosławic

Potrzeby placówek oświatowych w zakresie wyposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne są bardzo duże. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, projektory i głośniki to urządzenia jakie szkoły podstawowe będą mogły kupić w ramach rządowego programu. Szkoły otrzymają w ramach dofinansowania 14 000 zł i będą musiały wnieść 20 % wkładu własnego czyli maksymalnie 3 500 zł. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Na stronie internetowej Województwa Małopolskiego opublikowane zostały wyniki udzielonego wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkół z terenu Małopolski. Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 559 szkół. Na liście nie zabrakło również szkół z terenu Gminy Wierzchosławice.

Gmina Wierzchosławice:
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 1 w Bogumiłowicach
Szkota Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce
Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
Szkota Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie Gmina Wierzchosławice
Szkota Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Zagłosuj na Swoją BIBLIOTEKĘ i pomóż jej wygrać zestawy książek!

Szanowni Państwo zachęcamy serdecznie do głosowania na Gminną Bibliotekę Publiczną im.W.S.Reymonta w Wierzchosławicach.

>>> Głosowanie jest bezpłatne wymaga jedynie założenia bezpłatnego konta. <<< – LINK do głosowania!!!!

Raz dziennie można oddać głos na naszą bibliotekę! Obecnie jest ona na 189 pozycji ze 163 głosami.

Pomóżcie swojej Bibliotece wygrać zestaw nowych książek! To nic was nie kosztuje.

AKCJA – „Przerwa na wspólne czytanie”

Czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, uczy empatii, pozytywnych zachowań itp. Wspólne czytanie pogłębia bliską relację rodzica z dzieckiem, pozwala na spędzenie każdej wolnej chwili razem, na budowanie bliskości. Dziecko, czytając z rodzicami czuje się bezpieczne i kochane.

Kinder Mleczna Kanapka wspiera ideę wspólnego czytania i rozdaje 50 000 książek!

20 x 250 książek i 100 x 50 książek

KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK

To Wy decydujecie, które biblioteki obdarujemy pakietami książek. Możecie zgłaszać swoich faworytów i głosować na nich. Biblioteki, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają pakiety książek. 20 najlepszych dostanie zestawy 250 książek i pufy do wspólnego czytania. 100 kolejnych – zestawy 50 książek.

KSIĄŻKI DLA WAS

Oprócz bibliotek obdarujemy też rodziców z dziećmi! 
Aż 40 000 książek z kolekcji Kinder Mlecznej Kanapki trafi do Was, abyście mogli je wspólnie czytać.

OSP w Rudce z dofinansowaniem na aparaty tlenowe!

Województwo Małopolskie udzieliło dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce. Jest to pomoc finansowa z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach projektu Bezpieczna Małopolska Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% kosztu zakupu dwóch aparatów tlenowych. Umowa zawarta pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem a Wójtem Gminy Wierzchosławice Zbigniewem Drąg opiewa na kwotę 5 114 zł .

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony