Przekazanie sprzętu strażackiego

W dniu 9 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice. Sprzęt został zakupiony w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach tego zadania zakupiono dwa komplety zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera, wg załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 r. Zestawy otrzymała Jednostka OSP Bogumiłowice i Jednostka OSP Łętowice. Ponadto w ramach tych środków zakupiono 2 sztuki defibrylatorów LIFEPAK CR Plus które przekazano do OSP Gosławice i OSP Mikołajowice. Łączna wartość otrzymanej dotacji to kwota 22 000 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu na zaproszenie Wójta Gminy Wierzchosławice wziął udział Pan Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Pan Artur Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice.

Galeria z wydarzenia => LINK do galerii

„Swojak z zewnątrz” – biografia Mieczysława Stacha

Początkiem grudnia br. drukiem ukaże się książka „Swojak z zewnątrz” autorstwa dr. Jana Hebdy, który zebrał ciekawą dokumentację oraz wspomnienia poświęcone osobie Mieczysława Stacha – wielce zasłużonego dla kultury ludowej mieszkańca Bogumiłowic. Książka jest wyrazem szacunku dla Jego pracy i wybitnego wkładu wniesionego w rozwój szeroko pojętej kultury Gminy Wierzchosławice. By przedstawić osobę Mieczysława Stacha autor sięgnął do spisanych przez siebie relacji, własnych wspomnień, a także opracowań poświęconych historii regionu. Całość wzbogacił również ciekawostkami i anegdotkami.

Będzie można ją nabyć w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach, a premiera książki zaplanowana jest w Domu Ludowym w Bogumiłowicach na 10 grudnia 2017 r. w trakcie uroczystości rocznicowych związanych z 10 rocznicą śmierci Mieczysława Stacha.

Osoba Mieczyka jak mówili o nim znajomi – to bardzo barwna i ciekawa postać. Jego bogatym życiorysem artystycznym można by obdzielić kilka osób. Urodzony we wsi Zdziarzec w gminie Radomyśl Wielki, po latach związał się bardzo mocno z Gminą Wierzchosławice i Bogumiłowicami, gdzie zamieszkał i założył rodzinę.  W roku 1945 założył zespół regionalny, został jego kierownikiem. Dzięki ogromowi pracy i poświęceniu Mieczysława Stacha „Swojacy” przez lata prezentowali stroje, muzykę i tańce regionów: krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego oraz tańce narodowe. Dużym uznaniem cieszyły się także widowiska obrzędowe reżyserowane przez Profesora Stacha, czyli „Misterium Kolędowe”, „Obrzęd Dożynkowy” „Wesele Hanusi” i wiele innych programów okolicznościowych. Zespół pod jego kierownictwem koncertował nie tylko w Polsce, ale i w wielu miejscach na świecie. Za swój wkład pracy w dziedzinie upowszechniania kultury, jako długoletni pedagog otrzymał szereg wysokich odznaczeń państwowych.

Książka została przygotowana i wydana z okazji X rocznicy śmierci Mieczysława Stacha staraniem byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Autor książki – Jan Hebda jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, wieloletnim nauczycielem i wykładowcą. W swoim dorobku ma wielu książek i publikacji, a swoje zainteresowania ukierunkował na historię wsi polskiej, ruchu ludowego i wszelkie zagadnienia związane z polską wsią.

Książka „Swojak z zewnątrz” dostępna jest w sprzedaży w recepcji Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach w cenie 25 zł. Prowadzona jest również sprzedaż wysyłkowa (doliczona zostanie opłata za przesyłkę pocztową w cenie 15 zł.). Zamówienia można składać tel. 14 657 57 57 lub e-mailowo: kultura@ckwp.pl.  

Pozycja będzie dostępna we wszystkich bibliotekach gminnych i szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice (po 2 egzemplarzy w każdej). Zachęcamy do lektury!

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Kępy Bogumiłowickiej

Notatka służbowa

Z wynikami konsultacji społecznych w sprawie „Zmiany granic administracyjnych i odłączenia względem linii kolejowej południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Gminy Wierzchosławice, i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa” przeprowadzonych w terminie od dnia 8 listopada do dnia 15 listopada 2017r.

W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Kępy Bogumiłowickiej posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze. Mieszkaniec mógł wypełnić tylko jedną ankietę.

Rozliczenie formularzy ankietowych:

 • Liczba ankiet złożonych: 87 szt.
 • Liczba ankiet ważnych: 87 szt.

Ustalenie wyników konsultacji:

Na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na zmianę granic administracyjnych względem lini kolejowej i odłączenie południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Gminy Wierzchosławice i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa” –

 • na TAK zagłosowało: 21 mieszkańców
 • na NIE zagłosowało: 66 mieszkańców

w tym z południowej części Kępy Bogumiłowickiej:

 • na TAK zagłosowało: 21 mieszkańców
 • na NIE zagłosowało: 52 mieszkańców

Notatkę sporządziła: Anna Ogar

Zaduszki Witosowe 5 listopad – relacja i galeria

W Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa 5 listopada tradycyjnie odbyły się „Zaduszki Witosowe”. Wielkie tłumy ludowców z całej Polski przybyły w tym dniu do rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa. Jak szacują organizatorzy nawet pięć tysięcy ludowców i 400 sztandarów PSL z całej Polski uczestniczyło w niedzielnych obchodach. Uroczystości rozpoczęła o godzinie 9.30 msza święta w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach, następnie w asyście pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty na grobie wielkiego działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie Stronnictwo Ludowe podczas Zaduszek Witosowych jako pierwsze zainaugurowało 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie również wysiłek przywódców ruchu ludowego oraz świadomych swoich praw i obowiązków chłopów sprawił, że Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Po południu w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości towarzyszące z udziałem prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz licznie przybyłych z całej Polski działaczy ludowych.

Galeria z wydarzenia => LINK do galerii

Ankieta dotycząca zmiany granic administracyjnych – odłączenie części Kępy Bogumiłowickiej od Gminy Wierzchosławice

W okresie od 8 listopada do 15 listopada 2017r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiety publicznej w sprawie:

„Zmiany granic administracyjnych i odłączenia względem linii kolejowej południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Wierzchosławice i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa.”

Udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy sołectwa Kępa Bogumiłowcka posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze, wypełniając ankietę publiczną załączoną na dole informacji.

Mieszkaniec może wypełnić tylko jedną Ankietę.

Ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy lub na dolej tej wiadomości.

Ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu lub przedłożyć Wójtowi Gminy na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Kępie Bogumiłowckiej.

Zebranie wiejskie kończy konsultację społeczną w powyższej sprawie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacji i Zebraniu wiejskim w tak ważnej sprawie dla mieszkańców sołectwa Kępa Bogumiłowicka i Gminy Wierzchosławice.

Wójt Gminy 
Zbigniew Drąg

Pliki do pobrania:

Informacja o polowaniach w OHZ Wierzchosławice

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o terminach organizowanych polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 86 (OHZ Wierzchosławice), zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie kalendarzem polowań zbiorowych na sezon 2017/2018:

Listopad 2017

 • 2-4 listopad
 • 12 listopad
 • 18-19 listopad
 • 25-26 listopad

Grudzień 2017

 • 2-3 grudzień
 • 9-10 grudzień
 • 16-17 grudzień
 • 23 grudzień
 • 30-31 grudzień

Styczeń 2018

 • 6-7 styczeń
 • 13-14 styczeń
 • 20-21 styczeń
 • 27-28 styczeń

Obniżka podatków od środków transportu w Gminie Wierzchosławice!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z transportem i zobowiązanych do opłacenia podatku od środków transportowych – Gmina Wierzchosławice stworzyła doskonałe warunki podatkowe do prowadzenia tego typu działalności na swoim terenie obniżając podatki średnio o 36% a w niektórych przypadkach o około 90% od skali podstawowej.

Zachęcamy do złożenia w naszej Gminie deklaracji podatkowej, co pozwoli Państwa firmie płacić niższe stawki podatku od środków transportowych.

Na terenie Gminy Wierzchosławice znajduje się zjazd z Autostrady A4 oraz znajduje się sieć dróg, którą stanowią: droga krajowa nr 4 (Kraków-Tarnów-Przemyśl), droga wojewódzka 975 oraz drogi powiatowe.

Obszar Gminy przecina Magistrala Kolejowa: Kraków – Medyka, ze stacją kolejową i bocznicą w miejscowości Bogumiłowice.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Bernadeta Twardowska – z-ca kierownika ds. podatków (tel. 146319021)

ZUZANNA DROBOT brązową medalistką Mistrzostw Polski Młodziczek w Judo!

Zuzanna Drobot wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski JUDO Młodzików w kat. 48 kg. !!!

W turnieju rozgrywanym w Suchym Lesie k. Poznania w dniach 14-15 października, reprezentująca klub judo z Wierzchosławic zawodniczka, pewnie wygrała wszystkie walki eliminacyjne. Tym samym zapewniła sobie awans do półfinału, co oznaczało pojedynki o podium. Tutaj finał był blisko ale Zuzia dała się zaskoczyć rywalce i pozostała walka o trzecie miejsce, w której nie dała żadnych szans przeciwniczce.

Uczennica Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach zdobyła swój pierwszy krążek Mistrzostw Polski !!!

Jest to jednocześnie pierwszy medal MP zdobyty przez zawodnika klubu z Wierzchosławic, założonego i prowadzonego przez trenera Pawła Kitę.

W turnieju oprócz medalistki startowali również inni jego podopieczni.

Bardzo blisko medalu byli również Emilia Jagiełło w 44 kg i Aleksander Walkiewicz w 42 kg którzy zajęli 5 miejsca. Natomiast mniej szczęścia mieli Wiktoria Łazarek i Jakub Świerczek którzy zakończyli udział w eliminacjach.

Wójt Gminy Zbigniew Drąg serdecznie gratuluje tak ważnego sukcesu w karierze młodej zawodniczej, która jest mieszkanką naszej Gminy.

„Mali Swojacy” wznowili próby w tym roku!

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas I-VI do udziału w bieżącym roku szkolnym w zajęciach grupy folklorystycznej „Mali Swojacy”. Aktualnie w cotygodniowych spotkaniach uczestniczy 36 dzieci. Treningi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.45 w auli Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” istnieje i działa już ponad 72 lata. Zespół powstał w 1945 roku. Kilkudziesięcioletni dorobek artystyczny zespołu jest ogromny, a lista nagród i dyplomów, odznaczeń i podziękowań dla zespołu jest tak długa, że nie sposób wszystkich wymienić. „Swojacy” to chluba Gminy Wierzchosławice – dlatego warto edukować kolejne pokolenia, aby kultywować dawne tradycje.

Mali Swojacy” to propozycja dla wszystkich dzieci, które taniec mają we krwi. W czasie zajęć dzieci poznają zabawy rytmiczne, ćwiczenia umuzykalniające oraz tańce i piosenki ludowe z różnych regionów Polski. Ciekawe zajęcia, występy na scenie – wszystko to sprawia, że dzieci oprócz tańca uczą się także współdziałania w grupie, przełamywania tremy i twórczego wyrażania siebie. Część taneczną prowadzi – Kinga Biel-Dubiel, a akompaniuje jej Krzysztof Judasz. 

– „Mali Swojacy” to „przedszkole” zespołu „Swojacy”. To wdrożenie dzieci w cały cykl rozwoju artystycznego. W ramach zajęć chcemy zapewnić naukę tańca, przygotowanie fizyczne, koordynacyjne i ogólnomuzyczne. Pod okiem doświadczonej kadry dzieci nauczą się tańca ludowego i śpiewu. Co warto zauważyć – jako członkowie zespołu mają szansę odnalezienia własnego sposobu na sport, taniec, muzykę i rozwój zainteresowań artystycznych. Mogą przeżyć przygodę z dźwiękami i ruchem w grupie swoich rówieśników – mówi Paweł Dąbrowski z Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szczególnie zapraszamy dzieci z rodzin w których dziadkowie lub rodzice tańczyli przed laty w ZPiT „Swojacy”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i zasad można uzyskać u kierownika ZPiT „Swojacy” Pawła Dąbrowskiego tel. 724 103 382, email zpit.swojacy@wp.pl,  a także e-mail: kultura@ckwp.pl, tel. 14 657 57 57.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Powstanie centrum przesiadkowe przy Stacji PKP w Bogumiłowicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na budowę  parkingu w  systemie  „Parkuj  i  Jedź”  w  bezpośrednim sąsiedztwie  Stacji  kolejowej w  miejscowości  Bogumiłowice. Powstanie tam parking na 83 stanowiska dla samochodów osobowych  (w  tym 8 dla niepełnosprawnych) i 40 zadaszonych stanowisk dla rowerów ze stojakami. Teren zostanie odwodniony, częściowo ogrodzony, oświetlony, wyposażony w systemem monitoringu wizyjnego. Powstawnie droga manewrowa do stanowisk parkingowych oraz chodniki. Całkowita wartość projektu to: 800 000,02 zł z czego dofinansowanie wynosi: 679 999,98 zł, a wkład własny 120 000,04 zł. Poziom dofinansowania 85%. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji do końca 2019 r.

Informacje o projekcie:

Projekt pn.: Zintegrowana infrastruktura dla transportu kolejowego w subregionie tarnowskim w miejscowości Bogumiłowice na terenie Gminy Wierzchosławice”.

Nr projektu: RPMP.07.02.04-12-0401/17

Działanie 7.2. Transport kolejowy,

Podziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: FUNDUSZE MAŁOPOLSKA

Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowane w ramach projektu działania są częścią kompleksowej realizacji sieci  parkingów przesiadkowych w systemie „Park and Ride” wzdłuż linii Szybkiej  Kolei  Aglomeracyjnej. Przyczynią się one do redukcji znaczenia samochodu w podróżach na większe odległości, a niekiedy także do Brzeska, Bochni czy Tarnowa. Wówczas to samochód osobowy zostanie sprowadzony do roli środka dostępu do komunikacji kolejowej, która jest podsystemem transportu zbiorowego i jest bardziej przyjazna dla środowiska niż transport indywidualny. Działania  te  mają  na  celu  zwiększenie  znaczenia  transportu  zbiorowego w podróżach  i  są  zgodne  z  zasadami  polityki  transportowej  Unii  Europejskiej,  w myśl  których  rola samochodu osobowego powinna być ograniczona wyłącznie do ostatnich odcinków podróży. Ponadto zakłada się w niej wzrost znaczenia kolei zwłaszcza przy podróżach na większe odległości oraz przy dojazdach do dużych miast.

Mapka lokalizacyjna – plik PDF (ADOBE Reader)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony