Rusza wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Gminie Wierzchosławice

Miło nam poinformować, że Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na wymianę przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne kotły gazowe i na paliwo stałe w ramach nieżej wymienionych projektów. Łączna wartość projektów to: 2.029.547,82 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 1.998.861,61 zł, wkład własny: 30.686,21 zł. Zatem dofinanowanie wynosi aż 98,5%. Są to pieniądze, które trafią bezpośreddnio do mieszkańców Gminy Wierzchosławice. Realizacja projektów rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu Umów o dofinansowanie z Samorządem Województwa Małopolskiego. Projekty będą rozpoczęte jeszcze w 2017 roku (wymienionych zostanie 25 starych kotłów na kotły gazowe i 25 starych kotłów na piece na paliwo stałe). Pozostałe 150 pieców zostanie wymienione w 2018 r. Będą Państwo na bieżąco informowani
o postępach realizacji projeków. Telefony kontaktowe (14) 631-90-48 lub końcówki 42, 30, 12.

KOTŁY GAZOWE

Nazwa projektu: Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”.

Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0243/17

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKA

Przedmiotem  projektu  jest  wymiana  ok. 100  stary  pieców  oraz  kotłów  na  paliwa  stałe  wykorzystywanych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy Wierzchosławice  na  nowoczesne  piece  gazowe  spełniające  wszelkie  niezbędne  wymogi  urządzeń  najwyższej  generacji  (kotły  5  klasy  oraz  spełniające  wymogi  ekoprojektu (Ecodesignu).

 

KOTŁY NA PALIWO STAŁE

Nazwa projektu: Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”.

Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0245/17

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKA

Przedmiotem projektu  jest  wymiana  ok.  100  stary  pieców  oraz  kotłów  na  paliwa  stałe  wykorzystywanych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy Wierzchosławice na nowoczesne piece na paliwa stałe spełniające normy określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. tzw. ekoprojektu.

Link do Listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu:

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Kilka słów o systemie ogrzewania funkcjonującym w Gminie Wierzchosławice

Średni wiek budynku na terenie gminy to 31 lat, a średnia pow. grzewcza to 140 m2. Najwięcej budynków jest ogrzewanych za pomocą węgla (ok. 90%) przy średniej ilości zużycia na poziomie 3,6 tony/budynek. W około 7% budynków źródło ogrzewania stanowi gaz, a około 3% budynków ogrzewane jest innymi paliwami (biomasa drzewna) spalanymi w tradycyjnych piecach. Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Wierzchosławice zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece
i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno, które stanowią ok. 93% urządzeń grzewczych. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.
W przypadku emisji  bytowej,  związanej  z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej  wysokości  często pozostają i  kumulują się
w otoczeniu źródła emisji. Położenie miejscowości gminy Wierzchosławice powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń
w atmosferze. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Produkty spalania paliw nie omijają także wód, gleb i przyrody ożywionej. Co więcej zwiększają one częstość zachorowań na choroby układu oddechowego, choroby serca i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Akcja szczepienia lisów 21 – 30 września 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach 21 do 30 września 2017r.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się :
1) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego Lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

3) nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji doĘczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. wet. Grzegorz Kawiecki.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

• W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.
• Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
• W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
• Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
• Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
• Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
• Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.
• Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
• W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.
Dziękujemy

Pliki do pobrania: 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
ul. Braci Saków 1,33-1O0 Tarnów, Tel.: (L4) 628-60-9O, fax: (O14| 628-60-9O
e-mail: sekretariat(@piw-tarnow. pl, www. piw-tarnow. pl

Wyczyść komin przed rozpoczęciem okresu grzewczego!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W 2016r. odnotowano 14 266 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015r. do 31 marca 2016r. PSP odnotowała 4 685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Strażą Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa zapobiegania zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego.

Wyróżnienie dla sołtysa Kępy Bogumiłowickiej

Podczas XIX Powiatowych Dożynek w Gromniku rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskiego 2016 roku”. Sołtysem Roku 2016 ogłoszono Wojciecha Gądka, sołtysa Brzozowej w gminie Gromnik. Pozostali nominowani sołtysi otrzymali wyróżnienia.

Z Gminy Wierzchosławice nominowany do konkursu był Dominik Świątek – sołtys wsi Kępa Bogumiłowicka. Jest osobą pełniącą funkcję sołtysa od 2 lat mimo tak krótkiego okresu pełnienia tej funkcji wykazał się zaangażowaniem i sumiennością w wypełnianiu swoich obowiązków oraz zdobył zaufanie mieszkańców swojego sołectwa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Gminne Święto Plonów 2017 już za nami – relacja i zdjęcia

Gminne Święto Plonów Gminy Wierzchosławice już za nami. W tym roku dożynki  odbyły się w Bobrownikach Małych. Dożynki to jeden z najpiękniejszych  staropolskich obrzędów rolniczych, a także okres wyjątkowy, który pozwala  nam na podsumowanie i docenienie całorocznej pracy rolnika, ich  zaangażowania i trudu. Rolnicy z Gminy Wierzchosławice za tegoroczne plony  
dziękowali w miniony wtorek– 15 sierpnia. Dziękczynienie rolników za  zebrane plony i powodzenie w czasie żniw cieszyło się dużym  zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Dożynki gminne miały podwójny charakter: religijny związany z  podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z zabawą z okazji  zakończenia zbiorów.

Do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudce zespoły  obrzędowe przywiozły różnorodne wieńce dożynkowe, wykonane z kłosów,  ziarna, owoców i warzyw. Były też kosze z owocami, miód przekazany przez  koło pszczelarskie z Wierzchosławic oraz bochny chleba, które poświęcił w  czasie uroczystej Mszy świętej proboszcz parafii ks. Bogusław Maciaszek.

Po Mszy świętej barwny dożynkowy korowód prowadzony przez konną banderię  przeszedł na plac obok Domu Ludowego w Bobrownikach Małych, gdzie miał  miejsce dalszy ciąg programu artystycznego.

Na wystosowane zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli i zaszczycili nas  swoja obecnością:
Józef Rojek Wiceprezes Grupy Azoty SA Tarnów,
Andrzej Kosiniak-Kamysz Polskie Stronnictwo Ludowe,
Jacek Hudyma Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego,
Tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza,
Marek Podraza Radny Powiatu Tarnowskiego,
asp.szt. Mariusz Czapkowicz Kierownik Posterunku w Wierzchosławicach,
Artur Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice – Jolanta Rodak i Roman  Kucharski,
Radni Gminy Wierzchosławice – Władysław Witek, Roman Strojny, Andrzej  
Ogar, Jan Bodzioch, Józef Dzierwa,
Jacek Bryl Prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne z Wierzchosławic.

Wójt Zbigniew Drąg serdecznie, po gospodarsku przywitał wszystkich  zebranych, dziękując równocześnie za ogromny trud, jaki był udziałem  rolników w trakcie tegorocznych żniw. W swoim wystąpieniu mówił:
„Życzę Wam drodzy rolnicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na  Waszych stołach chleba – tego najważniejszego symbolu dożynek. Szanujmy go  i szanujmy tych dzięki którym go mamy.”

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Jacek Hudyma Etatowy Członek  Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz Józef Rojek Wiceprezes Grupy Azoty SA  Tarnów.

Okolicznościowy adres z okazji dożynek gminnych przesłał Poseł na Sejm RP  Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uczestniczącym w ludowym święcie mieszkańcom i przybyłym gościom  zaprezentowały się zespoły obrzędowe z 6 sołectw (Bobrownik Małych,  Gosławic, Mikołajowic, Sieciechowic, Rudki, Wierzchosławic) z  przygotowanymi przez siebie wieńcami dożynkowymi. Uzupełnieniem  prezentacji wieńców były słowne obrzędy w postaci przyśpiewek i okolicznościowych recytacji. Wykonane z dużą starannością i pomysłem  wieńce oceniła komisja konkursowa w składzie: Iwona Gleisner oraz Zofia  Juchno-Bąk. Decyzją komisji – przyznano sześć równorzędnych nagród  finansowych w wysokości 500 zł każda.

Werdykt komisji był następujący:

W KATEGORII WIEŃCA TRADYCYJNEGO
I miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł oraz wyjazd na Dożynki  Powiatowe – Zespół Obrzędowy z Bobrownik Małych
II miejsce i i nagrodę finansową w wysokości 500 zł oraz wyjazd na Dożynki  Jasnogórskie – Zespół Obrzędowy z Gosławic
III miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł oraz wyjazd na Dożynki  Jasnogórskie – Grupa Obrzędowa z Rudki

W KATEGORII WIEŃCA WSPÓŁCZESNEGO
I miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł oraz wyjazd na Dożynki  Wojewódzkie – Zespół Obrzędowy z Sieciechowic
II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł oraz wyjazd na Dożynki  Jasnogórskie- Zespół Obrzędowy z Wierzchosławic
III miejsce i nagrodę finansową w wysokości 500 zł – Grupa Obrzędowa z Mikołajowic

Po raz pierwszy w trakcie dożynek Gminy Wierzchosławice został również  zorganizowany konkurs potraw regionalnych. Po degustacji potraw  przygotowanych przez sołectwa: BOBROWNIKI MAŁE, GOSŁAWICE, RUDKA i  WIERZCHOSŁAWICE, zgłoszonych do konkursu komisja konkursowa postanowiła  przyznać zgodnie z regulaminem następujące miejsca i nagrody:

I miejsce i nagrodę finansową w wysokości 250 zł – Zespół Obrzędowy z  Bobrownik Małych
II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 250 zł – Zespół Obrzędowy z  Wierzchosławic
III miejsce i nagrodę finansową w wysokości 250 zł – Zespół Obrzędowy z  Gosławic, Zespół Obrzędowy z Rudki

W części festynowej wierzchosławickiego „Święta Plonów” jako pierwszy  zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Wierzchosławic z  wiązanką pieśni i tańców rzeszowskich oraz krakowiak z lajkonikiem w  wykonaniu. Duże wyrazy uznania od zgromadzonej publiczności otrzymali  mieszkańcy Bobrownik Małych – dziecięcy zespół folklorystyczny „Mali  Bobrowianie” oraz wokalistka Klaudia Czapiewska. W dalszej części wieczoru  zaprezentował się zespół „Latino Lovers” którego muzyczne show było  utrzymane w gorących rytmach z pogranicza muzyki pop i latino. Zabawę  taneczna do późnych godzin nocnych poprowadził tarnowski zespół „The  Tonacja” grający covery znanych polskich i zagranicznych zespołów  muzycznych.

Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz  serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa przyciągnęła  mieszkańców z całej Gminy.

Warto zauważyć, że w przygotowanie dożynek w Bobrownikach Małych aktywnie  włączyła się społeczność lokalna tej miejscowości – szczególne słowa  uznania należą się Sołtysowi Wsi Bobrowniki Małe wraz z Radą Sołecką,  Radnej Rady Gminy Wierzchosławice – Jolancie Rodak, Stowarzyszeniu CASTOR,  licznemu zespołowi wieńcowemu przygotowującemu wieniec dożynkowy oraz  oprawę artystyczną, jednostce OSP Bobrowniki Małe, LKS „Bobrovia”  Bobrowniki Małe oraz wielu bezinteresownym mieszkańcom angażującym się w  to by godnie ugościć przybywających do Bobrownik mieszkańców Gminy  Wierzchosławice.

Na uznanie zasługuje praca osób które zaangażowały się w to, by  odpowiednio przystroić miejscowość. Do takich osób należeli m.in. Państwo Lechowie, którzy wraz z sąsiadami wykorzystując zboża, słomiane bale,  kwiaty i płody rolne przygotowali przepiękną rzeźbę pawia. Podobnych  kompozycji przyozdobiły plac obok domu ludowego oraz na rogatkach  Bobrownik Małych, a ich autorkami były: Magdalena Ciupek, Magdalena Guzy,  Marta Skrabot, Katarzyna Szczepańska. To dziesiątki godzin bezinteresownej  pracy za którą wszyscy organizatorzy wyrażają wdzięczność.

Serdeczne podziękowania składamy osobom, które aktywnie włączyły się w  organizację tegorocznego „Święta Plonów” Gminy Wierzchosławice – w szczególności sponsorom i dobroczyńcom, Wójtowi Gminy Zbigniewowi Drągowi,  ks. proboszczowi Bogusławowi Maciaszkowi, starostom dożynek – Danucie i  Kazimierzowi Miśtak, rolnikom, Sołtysowi Wsi Bobrowniki Małe Leszkowi  
Katrze wraz z Radą Sołecką, Prezes Stowarzyszeniu CASTOR – Dorocie Katra,  Zespołowi Pieśni i Tańca „Swojacy”, zespołom wieńcowym, komisji  konkursowej w osobach Iwony Gleisner oraz Zofii Juchno-Bąk, spółce  pastwiskowej z Bobrownik Małych, Klubowi seniora „Przystań” z  Wierzchosławic, jednostkom OSP (szczególnie tym zaangażowanym w  zabezpieczanie terenu imprezy – a więc OSP Bobrowniki Małe oraz OSP Rudka)  i Policji, LKS Bobrowniki Małe, a także pracownikom Gminnego Centrum  Kultury w Wierzchosławicach.

Galerie:

Gminne Święto Plonów – Bobrowniki Małe – fot K. Skóra

Galerie zdjęć (Bobrownikimale.info) <==

Rowery rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych osób

W dniu 11 sierpnia 2017 w Gosławicach odbyło się uroczyste przekazanie przez Polski Czerwony Krzyż dwóch rowerów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

W uroczystości oprócz obdarowanych oraz ich opiekunów, udział wzięli Wójt Gminy Wierzchosławice, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Rowery dla niepełnosprawnych mają wpływ na niwelowanie schorzeń, pomagają w poruszaniu i są jedną z wielu form rehabilitacji. Regularne użytkowanie pojazdów przyczynia się do poprawy ogólnej kondycji fizycznej, w szczególności koordynacji ruchowej oraz wzmocnienia mięśni. Co ważne, rowery rehabilitacyjne umożliwiają prowadzenie aktywnego trybu życia i samodzielne poruszanie się na dłuższych dystansach.

Wójt Gminy Wierzchosławice składa serdeczne podziękowania dla Polskiego Czerwonego Krzyża za organizację tej szlachetnej inicjatywy i przekazanie rowerów mieszkańcom naszej gminy.

 

 

 

Uroczysty pochówek ekshumowanych szczątków 15 mieszkańców Rudki – cywilnych ofiar I wojny światowej – relacja z uroczystości!

W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. w Rudce odbyła się uroczystość  religijno – patriotyczna, upamiętniająca 24 mieszkańców Rudki (w tym 15, których szczątki zostały ekshumowane) – cywilnych ofiar I wojny światowej, którzy zginęli lub zmarli z poniesionych ran i chorób w okresie od 17.12.1914 r. do 5.05.1915 r. Wieś Rudka znajdowała się wówczas w strefie walk frontowych, pomiędzy  oddziałami rosyjskimi a oddziałami niemieckimi i austriackimi. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Hudyma, Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, Radny Gminy Wierzchosławice Roman Kucharski, Sołtys Rudki Andrzej Malik wraz z Radą Sołecką.

Najpierw kościele parafialnym w Rudce o godz. 11.30 odprawiona została Msza św. w intencji 24 cywilnych ofiar I wojny światowej pochodzących z Rudki. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Bogusław Maciaszek – proboszcz parafii, homilię wygłosił ks. dr Józef Partyka – wykładowca w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W koncelebrze Mszę św. odprawiali: ks. Jerzy Czuj – proboszcz z Wierzchosławic, ks. Stanisław Opocki, Ojciec Sławomir Wrona – misjonarz z Komorowa. W uroczystości udział wzięli: W-ce Wojewoda Małopolski – Józef Gawron, Starosta Tarnowski  – Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Jacek Hudyma, Członek Zarządu Powiatu – Tomasz Stelmach, Wojciech Mik – Kierownik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, Paweł Juśko – koordynujący organizację uroczystości z ramienia Starostwa  oraz:  Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – mł. bryg. Piotr Wójcik, Komendant  Komendy Policji Tarnów–Zachód – komisarz Robert Michałek, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Józef Górowski z Urzędu Gminy Wierzchosławice. Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie reprezentował por. Tadeusz Kapustka. W uroczystości uczestniczyli także: W-ce przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice – Jolanta Rodak, Radni Rady Gminy – Józef Dzierwa i Roman Strojny, sołtysi sąsiednich miejscowości, rodziny cywilnych ofiar i mieszkańcy parafii Rudka.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w szyku marszowym przeszli na cmentarz parafialny. Pochód prowadziła orkiestra dęta ze Szczepanowic oraz poczty sztandarowe: OSP Rudka, OSP Bobrowniki Małe, OSP Wierzchosławice i poczet oficerski Zakładu Karnego w Tarnowie. Za pocztami szła grupa rekonstrukcji historycznej z okresu I wojny działająca w Bochni i w Brzesku. Na cmentarzu przy grobie zbiorowym cywilnych ofiar I wojny światowej kontynuowana była część religijna uroczystości  Ks. proboszcz Bogusław Maciaszek poświęcił nowy grób w którym złożono ekshumowane szczątki 15 cywilnych ofiar z Rudki. Odmówione zostały modlitwy według ceremonii pogrzebowej, gdyż ofiary te nie miały wówczas katolickiego pogrzebu – nie pozwoliły na to trwające na terenie wsi Rudka i w całej okolicy  działania wojenne. Po zakończeniu modlitw uczestnicy uroczystości wysłuchali w ciszy wzruszającą żałobną pieśń ,,Łzy Matki” którą  odegrali hejnaliści z orkiestry dętej. 

          

Następnie rozpoczęła się patriotyczna część uroczystości, dla upamiętnienia  24 cywilnych ofiar I wojny światowej ze wsi Rudka. Orkiestra odegrała hymn państwowy.   Tę część uroczystości prowadzili: Sołtys wsi Rudka Andrzej Malik i W-ce przewodniczący Rady Gminy Roman Kucharski, który powitał w imieniu organizatorów zaproszonych gości, księży, rodziny cywilnych ofiar I wojny i przybyłych mieszkańców parafii Rudka. Następnie przedstawił rys historyczny, dotyczący tragicznych wydarzeń z okresu, gdy wieś Rudka znajdowała się w strefie walk frontowych. Zginęło wówczas lub zmarło z odniesionych ran i chorób, wyziębienia, głodu – 24 osoby z Rudki, w tym 5-ro dzieci. W grobach polowych przy kaplicy św. Zofii w Rudce do listopada 2016 r. spoczywały szczątki 15 ofiar działań wojennych, które po wojnie  nie zostały ekshumowane na cmentarz parafialny. Dlatego pojawiła się inicjatywa radnego Romana Kucharskiego i sołtysa Andrzej Malika, aby ekshumować szczątki tych 15 ofiar wojny i godnie pochować na cmentarzu  parafialnym w Rudce w grobie zbiorowym. Po przedstawieniu rysu historycznego głos zabrał W-ce Wojewoda Małopolski Józef Gawron, który nawiązał w swoim wystąpieniu do tamtych tragicznych wojennych wydarzeń. Mówił jak ważny jest patriotyzm oraz pamięć historyczna, pamięć narodowa i uczczenie cywilnych ofiar wojen, a także poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy, żołnierzy podziemia i ofiar komunistycznych represji. Podziękował inicjatorom przeniesienia szczątków 15 ofiar wojny do nowego grobu na cmentarzu parafialnym oraz organizatorom za piękną religijną i patriotyczną uroczystość dla uczczenia pamięci ofiar.

Głos zabrał także starosta Roman Łucarz. Podkreślił min. że w polskiej chrześcijańskiej tradycji od wieków zakorzeniony jest obowiązek godnego pochowania ciała ludzkiego. Działania wojenne nie pozwoliły wówczas na katolicki pochówek  cywilnych ofiar wojny pochodzących z Rudki. Dziś, po 103 latach od tych tragicznych wydarzeń Ich ekshumowane szczątki spoczęły w godnym miejscu na cmentarzu parafialnym. Podziękował inicjatorom tego przedsięwzięcia oraz osobom i instytucjom, które pomogły go zrealizować. 

Również Wójt gminy Wierzchosławice w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie tej uroczystości w wymiarze chrześcijańskim i patriotycznym. Miejscowe społeczeństwo, rodziny tych cywilnych ofiar I wojny, przychodząc na cmentarz parafialny będą mieć teraz możliwość aby stanąć przy tym grobie, pomodlić się, oddać cześć 15 ofiarom wojny. Najmłodsze pokolenie czytając treść inskrypcji na tablicy nagrobnej zapozna się z historią swojej miejscowości z lat I wojny światowej. – To była ważna i cenna inicjatywa – powiedział Wójt  Zbigniew Drąg. Podziękował Radnemu Romanowi Kucharskiemu, sołtysowi Andrzejowi Malikowi  i Radzie Sołeckiej za to, że doprowadzili tę inicjatywę do końca.

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów na grobie ofiar wojny. Wiązankę kwiatów złożyli: W-ce wojewoda małopolski Józef Gawron, Starosta Tarnowski Roman Łucarz z Członkiem Zarządu Powiatu Jackiem Hudymą, Por. Tadeusz Kapustka w imieniu dyr. Zakładu Karnego w Tarnowie, oraz Komendant Komendy Policji Tarnów – Zachód komisarz Robert Michałek i z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie mł. Bryg. Piotr Wójcik. Wiązankę kwiatów od mieszkańców wsi Rudka złożyli: sołtys Andrzej Malik, radny Roman Kucharski i Członkowie Rady Sołeckiej. Wiązanki kwiatów złożyli także krewni ofiar: Zofia Kukułka, Zofia Klich – a  z młodszego pokolenia Marcin Moryl, Zofia Kwiecień, Maria  Kumiega, Danuta Boryczko, Stefan Gleisner, Janina Soja, Edward i Zofia Padło. Zapalili także znicze. Następnie Roman Kucharski poprosił uczestników uroczystości , aby w 1 rocznicę śmierci ks. kanonika Jana Wójcika wieloletniego proboszcza parafii w Rudce i budowniczego kościoła odmówić wspólnie modlitwę w Jego intencji. Po modlitwie przedstawiciele władz , samorządu wraz z delegacją wsi Rudka złożyli na grobie ks. Jana Wójcika wiązankę kwiatów. Uroczystość zakończono odegraniem i odśpiewaniem ,,Roty”.  Organizatorzy uroczystości zaprosili  księży, gości i rodziny ofiar I wojny  oraz orkiestrę, poczty sztandarowe na poczęstunek do Domu Ludowego w Rudce, przygotowany przez restaurację z Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.

Relację przygotował: Roman Kucharski

ZOBACZ: Pełna Galeria z Uroczystości (6 sierpnia 2017 r. – Rudka)

ZOBACZ: Reportaż z Uroczystości na stronie tarnowska.tv!

PRZECZYTAJ: Przemówienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchosławice – Romana Kucharskiego w czasie uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Rudce

 

Nowy okres świadczeniowy Programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2017 roku do września 2018 roku,

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

Punkt przyjmowania wniosków:

GOPS – Dział Świadczeń Wychowawczych – pokój nr 9 (I piętro),

w godzinach pracy Urzędu Gminy, to jest:

 • poniedziałek – w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • od wtorku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.30;
 • piątek – w godzinach od 7.00 do 15.00.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres:

– wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 31 października tego roku;

– wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 30 listopada tego roku;

– wnioski złożone po dniu 1 listopada 2017 – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku i wypłaca w okresach miesięcznych (nie ma możliwości przyznania prawa do świadczenia za miesiące wcześniejsze).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, złożone przed dniem 1 sierpnia 2017 roku nie będą rozpatrywane.

Powyższy termin dotyczy zarówno wniosków składanych w formie tradycyjnej, jak również drogą elektroniczną.

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych, pokój nr 9 (I piętro), tel. (14) 631- 90-38.

Rewitalizacja DOMU LUDOWEGO – trwa!

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

 Rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach”. Projekt jest dofinansowany w 75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 640 tys. zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma SOLID-MAX Monika Pajor,  33-312 Tęgoborze 67. 

Prace budowlane będą obejmowały:

 1. Wymianę stolarki okiennej,
 2. Izolację pionową ścian fundamentowych, muru przy schodach wraz z wykonaniem drenażu i opaski,
 3. Izolację poziomą – iniekcja ciśnieniowa,
 4. Remont schodów zewnętrznych, balkonów, muru,
 5. Remont dachu,
 6. Remont elewacji,
 7. Remont ogrodzenia,
 8. Remont instalacji odgromowej oraz montaż i zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Po rewitalizacji budynek zostanie przeznaczony na działalność Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach.

Historia:

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach został wybudowany ze składek chłopskich w roku 1924 z inicjatywy i dzięki staraniom Wincentego Witosa – trzykrotnego premiera RP. Budynek pełnił funkcję budynku administracyjnego gminy, gdzie Witos jako wójt, miał swoją siedzibę. Organizowano tam wiece polityczne i zgromadzenia. Na elewacji frontowej znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Adamowi Boryczce i ważniejszym wydarzeniom związanym z historią ruchu ludowego w Wierzchosławicach.

Budynek o powierzchni 424,9 m2 i kubaturze 2905 m3 posiada formę modernistyczną w typie „dworkowym”, murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach budynku łamany z lukarnami kryty dachówką ceramiczną. Budynek był remontowany trzykrotnie – ostatni generalny remont rozpoczęty w roku 1986 zakończono w 1994 r. jednak niska jakość użytych wówczas materiałów, jak i upływ czasu sprawił poważną degradację obiektu.

==> GALERIA z REWITALIZACJI DOMU LUDOWEGO <==

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony