Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przypomina o możliwości składania wniosków na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od września 2016r. do grudnia 2016r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł – zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2016r. poz. 930).

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku..

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS – tel. 14 631 90 29, 14 631 90 47

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony