• 26 czerwca 2017
  • 16:00
  • Urząd Gminy - sekretariat

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, II piętro, pok. nr 29, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713”w terminie do dnia 26 czerwca 2017r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Załączniki:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony