• 13 października 2017
  • 12:00
  • Urząd Gminy - sala konferencyjna

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej oraz Budżetu i Rolnictwa    Rady Gminy Wierzchosławice informują, o posiedzeniu wspólnym komisji,   które odbędzie  się
w budynku Urzędu Gminy sala konferencyjna  w dniu 13 października   2017 r. o godz. 12.00 (piątek )                       

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta Gminy Wierzchosławice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
  5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za I półrocze 2017r.
  6.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony