Szanowni Państwo,

już w październiku rusza rekrutacja do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „Dobry Czas na Biznes”, w ramach którego mieszkańcy Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego, mogą pozyskać ponad 24 tysiące złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia należących do co najmniej jednej z grup:
a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Więcej informacji na temat w/w dofinansowania uzyskacie Państwo w biurze terenowym projektu w Tarnowie:
ul. Traugutta 5, Hotel Crystal Park
33-100 Tarnów
tel. 785 056 870 lub 12 617 99 81
http://www.marr.pl

lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 6, pok. 116
33-100 Tarnów
tel. 14 688 28 20
http://www.tarnow.pl/Biznes

dcb1

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony