Rodzinne zawody rowerowe w Ostrowie!

Już 21 maja (niedziela) o godzinie 13.00 na trasie „Velo Dunajec” zostaną rozegrane zawody rowerowe dedykowane dla wszystkich miłośników niezmechanizowanych jednośladów.

Aktywny wypoczynek z domieszką sportowej rywalizacji, atrakcje dla całej rodziny – to założenia Rodzinnych Zawodów Rowerowych w Ostrowie, do udziału w których zapraszamy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Ścieżka rowerowa VeloDunajec – z Ostrowa do Biskupic Radłowskich powstała dzięki Funduszom Europejskim.

Na imprezę zapraszamy w okolice Wierzchosławic – do Komorowa i Ostrowa. Rejestracja uczestników rozpocznie się od 13.00 w Domu Ludowym w Komorowie. Start na liczącą 4 kilometry trasę, w całości biegnącą po ścieżce rowerowej Velo Dunajec przewidziano właśnie z Komorowa w godzinach 14.00 – 16.00. Zawody mają formę rekreacyjną – zapraszamy zarówno młodszych, jak i starszych uczestników.

Metę wyznaczono na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ostrowie. O 17.00 nastąpi tu wręczenie nagród dla uczestników rywalizacji.

Pierwszych stu uczestników zawodów zostanie nagrodzonych pamiątkowymi medalami, a osoby, które uzyskają najlepszy czas przejazdu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

To nie koniec przygotowanych na tę okazję atrakcji. Od 14.00 do 18.00 na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ostrowie prowadzona będzie gra terenowa w poszukiwaniu „Polci – gwiazdki, która wędruje po Małopolsce!”. Przewidziano również pokazy sprzętu strażackiego oraz zabawy i konkursy dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami. Nie zabraknie również kiełbaski z grilla czy dmuchanej zjeżdżalni (bezpłatnej).

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę do Ostrowa!

Do udziału zaprasza Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
===

Lokalizacja – Komorów Dom Ludowy

Lokalizacja – Ostrów – ośrodek sportowo rekreacyjny

Odkryj swoją energię – dofinansowania 60%!

Skorzystaj z programu i weź dotację na źródła energii odnawialnej oraz zadbaj o środowisko w naszej Gminie Wierzchosławice. Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla mieszkańców na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Enerii w gospodarstwach domowych.

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła

Pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Gmina Wierzchosławice

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ),

Wójt Gminy w Wierzchosławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości   przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na terenie Gminy Wierzchosławice.

 Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzch               nia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                   i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy  

Termin wnoszenia opłaty

Informacje                         o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Dodatkowe informacje

Nr działki

Nr KW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

528

 

TR1T/00062753/1

0,14 ha

Działka zlokalizowana                     w    Rudka 

Teren przeznaczony na powiększenie  działek sąsiednich

 

Do 3 lat

 

200 + VAT

Opłata  roczna                   

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości.

 

 

2

 

142/4

 

 

 

 

1,08  ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

 

Do 3 lat

 

280 + VAT

Opłata  roczna                  

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

3

 

 

 

166/6

 

 

1,12 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

 

300 zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Płatny podatek od nieruchomości

 

4

168/4

 

0,10 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

100  zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

5

2089/     12

 

TR1T 89179

 

0,02 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

Do 10   każdego miesiąca                        

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

6

2089/7

 

TR1T 89179

 

0,01 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

 

Do 10   każdego miesiąca                         

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

7

454/27

TR1T00062753/1

2,16

Rudka

Teren przeznaczony pod uprawę

Do 3 lat

350 zł + VAT

Opłata roczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

   Zasady aktualizacji opłat : – Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GSU  o ten wskaźnik. 

   Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice tj.: od dnia  5 maja   2017 r. do dnia 26  maja  2017 r. a ponadto informacja  o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej ” TEMI ”, oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.

 

Rozwój FIRMY – dotacje nawet do 300 tys zł.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  620 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 maja  2017 r. do 26 maja 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: od 12 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15:30), w dniu 26 maja 2017 r. do godz. 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 26 maja  2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuk, w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami pozostawione w biurze oraz w wersji elektroniczne zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznesplan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz pod numerem  tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Międzynarodowa wymiana młodzieży

W podtarnowskich Wierzchosławicach od kilku dni trwa międzynarodowa wymiana młodzieży z Bułgarii, Czech, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji.

Tematem przewodnim projektu jest problematyka mowy nienawiści występująca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Internecie. Młodzież analizowała przyczyny i konsekwencje tego zjawiska, prezentowała jego przykłady i najbardziej charakterystyczne cechy w odniesieniu do swych krajów, a także poszukiwała odpowiedzi na temat granicy występującej między stosowaniem w przestrzeni publicznego języka obraźliwego i pogardliwego, a wolnością słowa. Nie zabrakło także dyskusji na temat roli edukacji międzykulturowej dla przełamywania barier i stereotypów między narodami i rozmaitymi różnicami kulturowymi. W ramach projektu jego uczestnicy odbyli wizytę studyjną do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau, a także spotkali się z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży jednym z efektów projektu będzie realizacja kampanii społecznościowej w Internecie, której celem będzie zachęcanie młodzieży do odkrywania różnic międzykulturowych i poszukiwania dla nich zrozumienia, jak również używania odpowiedzialnego języka w przestrzeni publicznej powodującego wzrost kultury debaty publicznej, w krajach które reprezentują. W ten sposób młodzież zamierza poszerzyć oddziaływanie projektu na swoich rówieśników i pokazać, że problem używania, tzw. języka mowy nienawiści, jest problemem aktualnym i ważnym.

Inicjatorem i organizatorem projektu jest młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje”, a także jej organizacje partnerskie ze wspomnianych krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Odbiór flag w Gminnym Centrum Kultury

2 maja przypada Dzień Flagi Narodowej, który jest dobrym momentem aby zachęcić wszystkich do zamanifestowania swojego przywiązania do symboli narodowych. Z tej okazji w ramach Powiatowych obchodów Święta Narodowego 3 maja – do mieszkańców Gminy Wierzchosławice trafi aż 500 flag na samochód. Cześć flag została przekazana do szkół na terenie Gminy Wierzchosławice, natomiast dosyć duża liczba czeka do odbioru w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Flagi dla naszej Gminy otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu Pana Jacka Hudymy – Etatowego Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach z okazji świąt państwowych 2 i 3 maja zachęca wszystkich Mieszkańców do wywieszenia flag narodowych.

Patriotyzm, będący naturalnym uczuciem każdego obywatela, jest miłością dowolności, Ojczyzny i polskiego języka. Wyrażamy go poprzez symbole. W święta państwowe umieszczanie flagi na prywatnych budynkach i posesjach nie jest prawnie obowiązkowe – a jeszcze niedawno wywieszanie flagi poza świętami było zabronione.

Wiele w tym temacie zmieniła ustawy z 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. W roku tym, bowiem ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ma popularyzować wiedzę o polskich symbolach narodowych. Dzięki temu od kilku lat od strony prawnej obywatele mogą do woli demonstrować swoje przywiązanie do symboli narodowych.

Dzień Flagi jest okazją do tego, by zamanifestować swoją dumę z bycia Polakiem, z historii Narodu oraz własnej tożsamości. W tym dniu biało – czerwone flagi powinny przyozdobić nie tylko budynki państwowe i samorządowe, ale także siedziby firm oraz każdy polski dom.

 

Zasady odbioru flag: ze względu na ograniczoną liczbę jedna osoba może odebrać tylko jedną sztukę flagi. Flagi posiadają uchwyt umożliwiający na zamontowanie flagi w oknie samochodu. Obiór flag jest możliwy od godz. 7.00 do 22.00 w recepcji Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Serdecznie zapraszamy!

„Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe!

Szanowni Państwo, przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl. Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Link do poradnika z MSWIA = > Poradnik – link do artykułu

Link do poradnika w wersji PDF = > DO wydruku poradnik PDF

PRZETARG: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – pliki do pobrania: