Zgłaszanie szkód w uprawach i płodach rolnych – koła łowieckie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną (jeleń, dzik, sarna, daniel) Zarząd Koła Łowieckiego „RYŚ” Tarnów informuje, że do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód na terenie obwodu łowieckiego nr 85. upoważeniani są:

 • Paweł Wajda – Brzozówka, ul. Warszawska 53, 33-140 Lisia Góra (Teren: RUDKA, KOMORÓW)
 • Tadeusz Januś – Koszyce Małe, ul. Wolska 120, 33-111 Koszyce Wielkie (Teren: ŁĘTOWICE< BOGUMIŁOWICE, MIKOŁAJOWICE, SIECIECHOWICE)
 • Irenusz Włodarski – Kępa Bogumiłowicka 88, 33-101 Tarnów (Teren: WIERZCHOSŁAWICE, OSTRÓW, KĘPA BOGUMIŁOWICKA)

Zgłoszenie szkody TYLKO w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia na załączonym formularzu.

Pliki do pobrania:

 

IV nabór do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES

Zapraszamy  Państwa do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes – ST”, w wyniku którego mają  Państwo szansę otrzymać ok. 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt nasz preferuje osoby poszukujące pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywania na urlopie wychowawczym), mające pomysł na biznes, ukończone 30 lat i spełniające dodatkowo choć jeden z niżej wymienionych warunków:

 • bycie kobietą,
 • bycie w wieku powyżej 50 roku życia,
 • bycie długotrwale bezrobotnym ( kobietą lub mężczyzną )
 • bycie osobą niepełnosprawną, ( kobietą lub mężczyzną )
 • bycie osobą o niskich kwalifikacjach. ( kobietą lub mężczyzną )

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również na dalszych etapach rozwoju firmy.

Przy niewielkim wysiłku, otrzymujecie Państwo możliwość realizacji swoich pomysłów zawodowych, gdzie już na starcie otrzymujecie pełną kwotę bezzwrotnej dotacji pozwalającą rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow

Zapraszamy  do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi pracownikami, którzy  udzielą Państwu wszelkiej pomocy na etapie rekrutacji do projektu oraz w trakcie uczestnictwa w projekcie, dokonując tego z wielką życzliwością, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Numery telefonów: 785 056 870,  785 056 871

 

Nowe oblicze historycznego Domu Ludowego w Wierzchosławicach

Już jesienią tego roku mieszkańcy Wierzchosławic będą mogli ponownie cieszyć się urokami zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa. Przed laty w tym budynku mieściła się siedziba Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Znajdujący się w centrum miejscowości dworek zostanie odnowiony dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył niemal 493 tys. zł.

Umowa gwarantująca przyznanie środków z RPO WM została przekazana w piątek, 7 kwietnia, przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa wójtowi Wierzchosławic Zbigniewowi Drągowi.

Całkowita wartość prac rewitalizacyjnych jest szacowana na 657 tys. zł. 493 tys. zł wydatków pokryje unijna dotacja.

– Dzięki przyznanemu dofinansowaniu powstanie ośrodek, w którym będą mogły się rozwijać wszelkie formy działalności kulturalnej. Odrestaurowany dworek stanie się jednak przede wszystkim doskonałym miejscem dla rozwoju czytelnictwa, a także promocji lokalnej historii, wśród mieszkańców Wierzchosławic oraz okolicznych miejscowości – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Zabytkowy Dom Ludowy w Wierzchosławicach powstał w 1924 r. z inicjatywy trzykrotnego premiera RP, Wincentego Witosa. W budynku, który ze względu na zły stan techniczny nie był użytkowany od pięciu lat, rozpocznie działalność gminna biblioteka. Znajdzie się w nim także izba pamięci wójtów Wierzchosławic.

Prace remontowe, które potrwają do końca października tego roku, prowadzone będą głównie na zewnątrz budynku. Zaplanowana została m.in. wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian oraz remont schodów, balkonów, dachu i elewacji. Zamontowana zostanie także platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dotacje z regionalnego programu operacyjnego pozwolą na odnowienie aż 17 zabytków o podobnym znaczeniu z całej Małopolski. Na ten cel Województwo Małopolskie zarezerwowało w sumie 23,7 mln zł. Dzięki tym środkom renowacje przejdą m.in. zabytkowy cmentarz żydowski w Tarnowie, Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach czy Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej.

malopolska.pl

Foto-Krzysztof Skóra

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, ze wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w
od 22 do 30 kwietnia 2017 r.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się :

 1. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
  Sanitarno-Epidemiologicznej,
 2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu podania zwierzęcia obserwacji,
 3. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. uet. Grzegorz Kawecki.

Pliki do pobrania:

 

Płatne staże i praca dla młodych – rozpocznij pracę!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!

Fundacja PROAKTYWNI ogłasza nabór do V edycji projektu „Młodzi proaktywni”. Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczyna rekrutację do V edycji projektu stażowego Młodzi proaktywni. Udział jest bezpłatny, a zapisywać mogą się osoby młode w wieku od 18. do 29. roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na obszarach wiejskich powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.
Również tym razem zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym i policealnym.
Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Aplikuj już dziś!!! Co możesz zyskać???? Uczestnikom projektu oferujemy:
• udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• wsparcie ze strony specjalistów zawodowych
• płatny staż zawodowy
• wsparcie ze strony osobistego opiekuna
• zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże

Jak aplikować?
Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl
Od 3 kwietnia 2017 r.

Nie zwlekaj i zgłoś swój udział!
Zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: mlodzi.fundacjaproaktywni.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530 593 998, 530 693 296, 579517630, e-mail: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnym Centrum Aktywności w Tarnowie, ul. Krakowska 11 a, III piętro.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Premie dla młodych rolników nawet 100 000 zł

100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na swoje.

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

O wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, będzie musiała je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Warunkiem jest też posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęcie jego urządzania nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, którego właściciel będzie  starać się o wsparcie musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. W Małopolsce to 4,02 ha. Nasze województwo ma  bowiem średnią powierzchnię gospodarstwa niższą niż krajowa. Nie będzie za to pewnie problemu z przekroczeniem maksymalnej powierzchni, która nie może być większa niż 300 hektarów.

W pierwszej kolejności pomoc przysługiwać będzie wnioskodawcom, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w  wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków, a druga w wysokości 20% – już po realizacji biznesplanu.

Rolnik poprowadzi uproszczoną rachunkowość, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna jego gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Zgodnie z przepisami rolnik będzie zobowiązany do przeznaczenia całej kwoty premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wspieranie młodych rolników ma sens, gdyż tworzy się gospodarstwa o długiej perspektywie działania. mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Dlatego zachęcamy do skorzystania z tej właśnie oferty pomocy.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.

Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa ONLINE!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie uruchomione przez Komendę Główną Policji w dniu 14 września 2016r. w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieszkańcy gminy mogą rozszerzać mapę w dowolny sposób i znaleźć na niej miejsce, na którym występuje zagrożenie, nieprawidłowość czy niepokojące ich zjawisko. Użytkownicy Mapy mogą wybrać z katalogu interesującą Ich ikonę graficzną obrazującą Ich ikonę graficzną obrazującą rodzaj zagrożenia, a następnie nanieść ją na mapę. Takie zgłoszenie zostanie sprawdzone przez Policję, a następnie odpowiednio zweryfikowane. W przypadku potwierdzenia zagrożenia Policja podejmie niezbędne działania w celu jego wyeliminowania.

Zagrożenia naniesione przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy Wierzchosławice w okresie 14 wrzesień 2016r. do 15 marzec 2017r:

OGÓŁEM – 47

 • przekraczanie dozwolonej prędkości21, potwierdzono 12. Miejsca w których najczęściej zgłaszano to zagrożenie:
  • Bogumiłowice, droga wojewódzka nr 975,
  • Ostrów, droga powiatowa 1346K,
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych8, potwierdzono 2,
 • nieprawidłowe parkowanie6, potwierdzono 3,
 • dzikie wysypiska śmieci3, potwierdzono 0,
 • akty wandalizmu2, potwierdzono 0,
 • kłusownictwo2, potwierdzono 0,
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa2, potwierdzono 0,
 • miejsca grupowania się małoletnich1, potwierdzono 0,
 • nieprawidłowe oznakowanie drogi1, potwierdzono 1,
 • znęcanie się nad zwierzętami1, potwierdzono 0,

Link do mapy: KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach. Poniżej znajdują się pliki:

Rekrutacja uczniów 2017 / 2018

Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat rekrutacji przedszkolaków do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych do klas I. Poniżej znajdują się kryteria oraz terminy rekrutacji a także linki do zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.

…::: PRZEDSZKOLE :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym 6 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Dziecko jednego rodzica pracującego/ studiującego w systemie stacjonarnym 3 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem rekrutacyjnym
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 2 Oświadczenie o miejscu pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta we wniosku rekrutacyjnym)
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek 3

 

…::: SZKOŁA PODSTAWOWA :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/oddziału przedszkolnego 5
Praca zawodowa obojga rodziców 6 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Praca zawodowa jednego rodzica 3 Oświadczenie  rodzica o zatrudnieniu
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia 3 Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy     rodzica 3 Oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica

 

Linki do plików: